• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 114 Hk.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 114 Hk.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 21.12.2020 tarih ve 83362133­050.01.04 sayılı Ekte sunulan yazıda özetle;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21.12.2020 Pazartesi günü saat 20:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplandığı,

İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi'nin ekinde yer alan "sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listede" oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde faaliyet gösterebileceğinin belirtildiği, İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği,

Yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli, eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğunun görüldüğü,

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın 21.12.2020 tarihli ve 21153 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

İstanbul İlinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21:00'dan, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05:00'a kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına;

1- Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli­müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına,

2- Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde, disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmemesine, saat 22:00'dan itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,

3- Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınmasına ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,

4- Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığınca "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasının sağlanmasına,

5- Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2'nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesinin sağlanmasına, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1422_4607_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_114_hk.pdf