• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 113

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 113

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 15.12.2020 tarih ve 050.01.04 sayılı Ekte sunulan yazıda özetle;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 15.12.2020 Salı günü saat 20:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında yapılan toplantıda, 14.12.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 15.12.2020 tarihli ve 20856 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

1- 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması hakkında;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'dan başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00'da tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararı ile belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

2- İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararın A kısmına eklenecek hususlar kapsamında;

a)Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmesine,

b)Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-24:00 saatleri olarak belirlenmesine,

Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-24:00 saatleri arasında paket servis yapabilmesine,

c) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek'li listeye;

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,

- Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,

eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,

Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

3- İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararın B kısmına eklenecek hususlar kapsamında;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu kararın B.9 uncu maddesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

4- İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 28.11.2020 tarihli ve 107 No.lu karara eklenecek hususlar kapsamında;

Mezkur karar ile 1 Mart 2021 tarihine kadar Genel Kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinliklerin de eklenmesine,

5- İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesine eklenen hususlar doğrultusunda Konaklama Tesislerinde Uygulanacak İlave Standartlar ve Tedbirler ile ilgili olarak;

- Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılmasına, bakımlarının düzenli ve sık yapılmasının sağlanmasına,

- Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılmasına, bakımlarının düzenli olarak yapılmasına ve filtrelerin sık sık değiştirilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1401_4573_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_113.pdf