• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 112

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 112

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 10.12.2020 tarih ve 050.01.04 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 09.12.2020 Çarşamba günü saat 18:00'da Vali Yardımcısı Sayın Niyazi ERTEN'in başkanlığında toplandığı, gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı belirtilerek, Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş üzerine son dönemde yeni tedbir kararlarının alındığı,

İçişleri Bakanlığının 09.12.2020 tarihli ve 20582 sayılı Genelgesi çerçevesinde amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine ilişkin olarak;

1-Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına,

2-Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına,

3-Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,

4- Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,

5- Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına,

6- Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde karar alınmıştır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

1381_4527_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_112.pdf