• Anasayfa
  • |
  • ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

Sayın Üyemiz,           

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 15 Haziran 2021 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, 14 Haziran 2021 tarihi itibarıyla bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs" (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, 14 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam 175.306.598 adet Covid-19 vakası tespit edildiği, mevcut durumda 220 ülke ve bölgeden vaka bildirildiği belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

* Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) tarafından Covid-19 Aşı çalışmalarına yönelik hazırlanan 11.06.2021 tarihli raporun Ek-1’de,

* “SARS-COV-2 B.1.617” varyantının ülkelerine girişini önlemek için bazı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarına ilişkin rehberlerde değişiklik yapıldığına dair Filipinler Ulaştırma Bakanlığı’nın 02.06.2021 tarihli yazısının Ek-2’de,

* Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 Aşı Takip web sitesinin (https://bit.ly/3gPGDqT) adresinde,

* “Our World in Data” tarafından hazırlanan, ülkelere özgü ayrıntılı bilgilerin olduğu web sitesinin (https://bit.ly/3vHFK95) adresinde,

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan, Covid-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik ve operasyonel güncel bilgilerin bulunduğu bültenin (https://bit.ly/2STit6K) adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.            

663_1789_1789_663.pdf