• Anasayfa
  • |
  • ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

Sayın Üyemiz,         

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 18 Ocak 2021 (Ek-1) ve 11 Ocak 2021 (Ek-2) tarihli yazılarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, bütün ülkeler tarafından bildirilen "Yeni Koronavirüs" (Covid-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazılarda Covid-19 vakalarının, hastaneye yatan hasta ve vefat sayılarının Avrupa ve Amerika’da önemli ölçüde artmaya devam ettiği, 18 Ocak 2021 tarihi itibarıyla toplam 93.194.922 Covid-19 vakası tespit edildiği, birçok ülkenin halihazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca yazıda, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgiler ile aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

* UN COVAX programında aşıların bulunabilirlik durumunu özetleyen ve günlük olarak güncellenen veri tabanına UNICEF web sitesinden erişilebilmektedir. Anlaşma yapıldıkça güncellenen tabloyla birlikte, hangi ülkelerde sözleşmelerin olduğu, satın alınan miktarların bulunduğu ve şu anda piyasada bulunan aşılar Aşı Piyasası Gösterge Tablosu’nda ana hatlarıyla açıklanmaktadır.

* Yeni test gereklilikleri İngiltere Hükümeti tarafından nihai hale getirilmekte olup, bilgi edinildiği takdirde üyeler ile paylaşılacağı belirtilmektedir.

* Ülkelere ait ayrıntılı bilgi WHO-Covid-19 tablosunda yer almaktadır.

* Yaygın kullanım ve geri bildirimlerin ardından, Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği (The International Association of Independent Tanker Owners-INTERTANKO) tarafından yayınlanan Gemi Personeli Sağlık Yönetimi ve Mental Sağlık (Ek-3) yayını ikinci baskısı çıkarılarak güncellenmiştir. Bahse konu yayın denizcilerin duygusal stresle başa çıkmalarına ve olumsuz duyguların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak tavsiyeleri içermektedir. Ayrıca, pandemi sırasında elektronik ortamda iletişimin kilit role sahip olduğu kanıtlandığı için siber mecra kullanımı ile ilgili olan önemli konular hakkında ek bilgiler yayına ilave edilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.           

78_282_282_78.pdf