• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamı Cüzdan Basımı Hk.

Gemiadamı Cüzdan Basımı Hk.

Sayın Üyemiz,
 
İLGİ: (a) 26.12.2013 tarih ve 745 sayılı sirkülerimiz.
           (b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
                              Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarih ve 730 sayılı yazısı.
           
Daha önce İlgi (a) sirkülerimiz ile; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 14.11.2013 tarih ve 2013/245 sayılı Uygulama Talimatı’nda özetle; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bağlısı liman başkanlıkları tarafından yapılan gemiadamı cüzdanları basım işlemlerinin bundan sonra Ankara’da kurulan Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından tek elden yapılacağı, duyurulmuştu.
 
Bu defa Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesini teminen gereği Liman Başkanlıklarına, Odamıza bilgi olarak gönderilen ve bir örneği Ek’te sunulan İlgi (b) yazıda özetle;
 
- Vatandaşların bizzat kendileri tarafından gemiadamı cüzdanı gönderilmeyeceği,
- Aynı gün işlemleri tamamlanan gemiadamı cüzdanlarının günlük olarak PTT kargo aracılığı ile GAC Basım Merkezi’ne bekletilmeden günü gününe gönderileceği,
- Baskı merkezindeki yoğunluğun önlenmesi açısından gemiadamlarının GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Yeterliliği ve güvenlik sertifikalarının Liman Başkanlıkları tarafından düzenleneceği,
- Güvenlik sertifikaları ve ROC yeterlikleri dışındaki işlemler için gemiadamı cüzdanlarının GAC Basım Merkezi’ne gönderileceği,
-Gemiadamlarının başvurularının hangi aşamada olduğunu öğrenmek için http://atlantis.udhb.gov.tr/SeamanMvc linkinden kimlik bilgilerini tanımlayarak takip edebilecekleri,
 
hususları bildirilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.                                             Saygılarımızla
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter  
EKLER:
EK-1: İlgi (b) Yazı Örneği (2 Sayfa)
EK-2: Uygulama Talimatı 2013/245 (5 Sayfa)
           Odamız Web Sayfası