Gemi Güvenlik Belgeleri

İstanbul
Sayı
Our Reference
 
Konu
Subject
 

Sayın Üyemiz,

 

          İLGİ: a) 24.09.2013 tarih ve 3775 sayılı yazımız.

                     b) 27.09.2013 tarih ve 3891 sayılı yazımız.

                     c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün

                         10.10.2013 tarih ve 8838 sayılı yazısı.

     Odamızca Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ilgi (a) ve (b) yazılarımız ile özetle, 20.03.2007 tarih ve 26468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Uluslararası Liman ve Gemi Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodu Uygulama Yönetmeliği’nin kapsamına giren gemi ve seyyar açık deniz ünitelerinde görev yapan gemiadamları için zorunlu olan gemi güvenlik belgelerinin, liman başkanlıklarınca verilmesi esnasında karmaşalar yaşandığı belirtilerek, 01/01/2014 tarihine az bir süre kalan önümüzdeki birkaç ay içinde belgelerin tamamlanması açısından bu karışıklığın giderilmesi ve ISPS KOD kapsamında son 3 yıl içerisinde 6 ay deniz hizmeti bulunan gemiadamlarına çalıştığı şirketler tarafından müracaat edilmesi halinde, gemide seferde bulunan gemiadamlarına iletilmek üzere,   “Güvenlik Tanıtım Belgesi”, “Güvenlik Farkındalık Belgesi” ve “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi”nin şartlarını sağlayan tüm gemiadamlarına belgelerin düzenlenerek verilmesi hususu talep edilmişti.

Konuyla ilgili Ek’te de bir örneği sunulan İlgi (c) yazıda;

- Gemi güvenlik belgelerinin kimlere ve ne şekilde verileceğine ilişkin 20/09/2013 tarih ve 178 sayılı Uygulama Talimatı’nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yayımlandığı,

- Gemiadamları Yönetmeliği’nin 6 ıncı ek maddesi ile STCW Sözleşmesinin VI/6 Kuralı ve  Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı hükmü gereğince, ISPS Kod kapsamındaki gemilerde çalışacak tüm gemiadamlarının “Güvenlikle İlgili Tanıtım” ve “Güvenlik Farkındalık”,  gemide güvenlikle ilgili görevlerde yer alan/alacak her gemiadamının ise (tayfa, makine ve güverte sınıfı) “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri” belgelerini almak zorunda olduğu,

- Ayrıca talep edilen gemi güvenlik belgelerinin, hali hazırda gemilerde çalışmakta olan gemiadamı adına, birinci derecede akrabaları, kanuni vekilleri veya çalıştığı geminin donatanı/işleteni tarafından başvurulması ve uygulama talimatında istenen belgelerin liman başkanlıklarına sunulması halinde mevcut sertifika belgelerine basılarak verileceği,

bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                           Saygılarımızla

                  

                                                                                                                                            

EK: İlgi (c) Yazı Örneği (1 Sayfa)                                                                                         Murat TUNCER

                  Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                             BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                           - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                                   - Meclis Üyeleri

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                    

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                   

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                       

- RODER

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- GEMTAC                                                                                                          

- Koster Armatörleri Derneği                                                                                                   

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

 

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla