Darüsselam Limanı Hk

Sayın Üyemiz,

 

            İLGİ:  Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 15.06.2017 tarih ve 64033266.100-147

                          sayılı yazısı.

 

 

            İlgi yazıda özetle;

 

 Tanzanya Hükümetinin, 2017-2018 yılı bütçesinde transit taşımacılığa konu eşya için sunulan liman hizmetlerinden alınacak KDV‘yi kaldırdığı ve vergi uygulamasındaki bu değişikliğin “Darüsselam Limanı” nın maliyet açısından kaybettiği avantajı kazanıp, başka ülkelere kaptırdığı kargo yükünü yeniden kazanmasına yardımcı olacağı hususlarının değerlendirildiği,

 

belirtilmektedir.

 

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                 Saygılarımızla                                                                                                                                 

                                                                            

                      

 EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)                                                                                Murat TUNCER

              Genel Sekreter                            

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                     - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları               

- TAİS                                                                      - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği             - WISTA Türkiye Derneği                                                                               

- UND                                                                            

- TÜRKLİM   

- UTİKAD

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                                       

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED                                                                   

- 32, 33 No.lu MK Grubu                                         

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

 

420_2390_Darusselam_Limani_Hk.pdf