COVID-19 Tedbirleri

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2020 tarih ve e-22110 sayılı yazısı

İlgi yazıda ; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCow virüsünün neden olduğu salgın vakasına karşı alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmakta olduğu, bu konuda kılavuzluk hizmetlerine ilişkin Genel Müdürlüklerinin 25.03.2020 tarih ve 21295 sayılı yazısı ile söz konusu tedbirlerin uygulanması hususunun bildirildiği,

Gemilerin kılavuz kaptan almadan önce acenteler vasıtası ile gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesi uygulamasına devam edileceği, söz konusu dezenfeksiyon işleminin kıyı tesisine gelen geminin tüm yaşama mahali için uygulanması hususunda bazı kıyı tesislerinin münferit uygulamalarının bu konuda bir değerlendirme yapılmasını zorunlu kıldığı,

Sayın Cumhurbaşkanımızın salgın hastalık ile ilgili alınacak tedbirler için her ilde Valilikleri yetkili kıldığı ,tüm tedbirlerin Valiliklerin koordinasyonunda o ilin şartlarına ve risklerine göre alınmakta olduğu ve titizlikle uygulandığı,

Bu itibarla, kıyı tesislerine gelen gemilerin yaşam mahallerinin de dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasının il düzeyinde değerlendirilmesi için Liman Başkanlıkları tarafından bağlı oldukları mülki amire konu hakkında ivedilikle bilgi vereceği, mülki amirliğin koordinasyonunda alınacak karar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesinin sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

 

408_1114_cov_d_19_tedbirleri.pdf