• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Salgını Sürecinde Gemilerden Atık Alımı Hk.

COVID-19 Salgını Sürecinde Gemilerden Atık Alımı Hk.

İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarihli ve E.69859 sayılı yazısı.


Sayın Üyemiz,

Ülkemizde gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimi, “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi” (Marpol Sözleşmesi) çerçevesinde yayınlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir.


Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını nedeniyle, gemilerden kaynaklanan atıkların, atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine alımı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep edilen görüşler çerçevesinde uygulamaya yönelik olarak yapılan değerlendirmeler Ek’te sunulan ilgi yazı ile bildirilmektedir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bahse konu yazıda;
Ülkemizde, gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetiminin, "Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi" (Marpol Sözleşmesi) çerçevesinde yayımlanmış olan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında yürütülmekte olduğu,
Dünya Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO), COVID-19 (koronavirüs) salgınının gemilerdeki denizcilere ve diğer insanlara bulaşmasının önlenmesi ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tavsiyeleri doğrultusunda, 31.01.2020 tarihinde 4204 sayılı duyuruyu yayınladığı,
WHO tarafından yayınlanan duyuruda, uluslararası gemi trafiğinde gereksiz sınırlandırmalar olmadan hastalık önlemlerinin alınmasını tavsiye edildiği, gemilerin atıkları ile ilgili bir kısıtlamadan söz edilmediği, enfekte olan veya enfekte olmuş personel şüphesi olan durumlarda, ilgili personele ve yaşam alanına dair atıkların nasıl yönetilmesi gerektiğine yönelik bilgilerin yer aldığı belirtilmektedir.


İlgi yazıda devamla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilen görüş talebinin, yukarıda yer alan bilgiler dikkate alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirildiği ve bu kapsamda,
• Koronavirüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlere riayet edilmesi,
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlamış olduğu 16.03.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilmesi,
• Özellikle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmeden gemi ve deniz araçları ile temas edilmemesi,
• Gemideki sağlık incelemesi yapılarak Serbest Pratikayı alan gemilerle, kişisel koruyucu ekipmanlar ile temas edilmesi,
• İlgili kurumların açıkladığı Covid-19 salgınından korunmaya yönelik tedbirlerin alınması,
• Marpol Ek-5 (Çöp) kapsamındaki atıkların, türlerine göre ayrıştırılmış, tamamen kapalı poşetler içinde gerekli tedbirler alınarak verilmek istenmesi halinde atık kabul tesislerine alınması,
• Alınan Marpol Ek-5 (Çöp) kapsamındaki atıkların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması, alınan söz konusu atıkların ivedilikle bertaraf tesislerine iletilmesi,
• Atık alım personelinin hijyen şartları dahilinde hareket etmesinin sağlanması,
• Marpol Sözleşmesi kapsamındaki diğer atıkların atık alım hizmetlerinin ise normal atık alım süreci içerisinde verilmesine devam edilmesi gerektiği hususu bildirilmekte,
• Karantina uygulanan gemilerden atık verilmesi talebi halinde, ilgili Liman Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.

389_1089_1089_389.pdf