• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Salgını Sebebiyle Gemi İnsanlarının Yaşadıkları Krize İlişkin ILO Yönetim Kurulu Tarafından Yapılan Çağrı Hk.

COVID-19 Salgını Sebebiyle Gemi İnsanlarının Yaşadıkları Krize İlişkin ILO Yönetim Kurulu Tarafından Yapılan Çağrı Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS)'ndan alınan 09.12.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, COVID-19 salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle 17 ay ya da daha uzun bir süre boyunca denizde kalmak zorunda olan gemi insanlarının yaşadığı zorlukların ele alınması amacıyla 08.12.2020 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO) Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alındığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Karar kapsamında;

- Önlemlerin acil bir şekilde alınması gerektiği,

- Oldukça önemli bir sosyal diyaloğun oluştuğu ve krizin ele alınması amacıyla armatör ve gemi insanları ile ilgili önemli kuruluşlar ve bazı hükümetler tarafından önlemler alındığı,

- Birleşmiş Milletler sistemi vasıtasıyla yapılan çok sayıda girişime ve alınan önlemlere rağmen yüzbinlerce gemi insanının denizde olağan hizmet sürelerinin çok üstünde çalışmaya devam ettiği ve bazılarının 17 aydan daha uzun bir süre boyunca gemileri terk edemediği,

- Gemi insanlarının fiziksel ve ruhsal açıdan yorulduğu ve bu durumun seyir emniyeti, güvenlik ve deniz çevresinin korunması açısından da tehlike teşkil ettiği,

- Gemi insanlarının ülkelerine geri dönüşleri ve kıyıda sağlık yardımına erişimleri gibi haklar da dahil olmak üzere, 2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (Maritime Labour Convention-MLC)'nde belirtilen haklara vurgu yapıldığı ve söz konusu Sözleşmeyi onaylayan ülkelerin gemilerde geçirilecek hizmet süresini 12 aydan daha kısa olacak şekilde uygulaması gerektiği,

- Gemi insanlarının değişimi ile ilgili olarak halihazırda yürürlükte olan Önerilen Çerçeve Protokolleri göz önünde bulundurularak, gemi insanlarının emniyetli bir şekilde değiştirilmesi ve seyahat etmesini sağlamak için ölçülebilir ve belirli bir süre için geçerli olacak planların yapılması ve uygulanmasının gerektiği,

- Gemiye iniş/binişlerin ve kıyı izinlerinin kolay ve engelsiz bir şekilde gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması amacıyla gemi insanlarının "kilit çalışanlar" olarak belirlenmesinin gerektiği,

- Gemi insanlarının taşıdığı uluslararası geçerliliği olan belgelerin kabul edilmesi hususunun değerlendirilmesinin gerektiği,

- Acil bir şekilde tıbbi yardıma ihtiyacı olan gemi insanlarının uyruklarına bakılmaksızın kıyıda bulunan tıbbi tesislere ulaştırılmalarının ve gerekli olduğu durumlarda doğrudan ülkelerine gönderilmelerinin sağlanması,

- Vize ve belge gereksinimlerine ilişkin feragatlar, muafiyetler veya diğer değişiklikler dahil olmak üzere geçici tedbirlerin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Yazıda, MLC 2006'ya taraf olan ILO Üye Devletlerinin ilgili bakanlıklar ve devlet daireleri ile ortak çalışmalar yürüterek, imzacı diğer Üye Devletler ile iş birliği yaparak ve sosyal ortaklar ile istişare ederek söz konusu Sözleşmeyi salgın süresince tam olarak uygulamaya davet edildikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu kararın takibinin yapılması amacıyla Birleşmiş Milletler kuruluşları ve sosyal ortaklar tarafından alınan ortak önlemlerin raporlanması için ILO Sekretaryasına çağrı yapıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UN General Assembly) tarafından, "küresel tedarik zincirlerini desteklemek amacıyla COVID-19 salgını nedeniyle gemi insanlarının yaşadığı zorlukların ele alınması için gerçekleştirilen uluslararası iş birliği" hakkında bütünleyici bir karar alındığı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi Ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1393_4563_cov_d_19_salg_n_sebebiyle_gemi_insanlar_n_n_ya_ad_klar_krize_ili_kin_lo_y_netim_kurulu_taraf_ndan_yap_lan_a_r_hk.pdf