COVID-19 (Koronavirüs)

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, 21/03/2020 tarihli, 3122 sayılı ve "COVID-19 (Koronavirüs)" konulu yazı

Sayın Üyemiz,
Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanabilmesi hususlarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden görüş talep edilmiştir.
Konuya ilişkin uygun görüşü ve alınacak tedbirleri ihtiva eden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üst yazısı ekte sunulmaktadır. Ayrıca, "Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu" ilan örneğine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinden (www.ticaretsicil.gov.tr) erişilebilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica olunur.

382_1081_cov_d_19_koronavir_s_109563.pdf