• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı Hk.

COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı Hk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden "Kalkınma Ajanslarından 3 Aşamalı Plan" başlığı altında yapılan 31.03.2020 tarihli duyuru ile; Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek, salgının yayılımının en aza indirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunmasına yardımcı olmak ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla, toplam bütçesi 220.000.000 TL olan "COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlatıldığı bildirilmiştir.

Bahse konu program kapsamında, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Programa son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olup, program öncelik alanlarının 3 ana başlık altında toplandığı belirtilmiştir. Bu öncelik alanları; virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesidir.

Bahse konu program kapsamında, "Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar" için proje bütçesinin en fazla %100'ü oranında, "Kâr Amacı Güden İşletmeler" için proje bütçesinin en fazla %50'si oranında hibe desteği verileceği ifade edilmiştir.

"COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı" Türkiye genelindeki 26 Kalkınma Ajansı bünyesinde yürütülecek olup, program ile ilgilenen Üyelerimiz bağlı bulundukları bölgelerde faaliyet yürüten Kalkınma Ajansı internet adresinden ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına ulaşabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

406_1106_cov_d_19_ile_m_cadele_ve_dayan_kl_l_k_program_hk.pdf