• Anasayfa
  • |
  • COVİD-19'a İlişkin İlave Tedbirler

COVİD-19'a İlişkin İlave Tedbirler

SAYIN ÜYEMİZ,
İlgi : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 82274029-433.99 sayılı yazısı

İlgi yazı ile;

Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan COVİD-19 salgını yaşanmakta olup Dünya Sağlık Örgütü'nün 30.01.2020 tarihinde "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan ettiği, salgının Bakanlıkları ve Genel Müdürlüklerince yakından takip edildiği, salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak aşağıda belirtilen ilave önlemlerin alınmasının gerektiği;

Yabancı ülke limanlarından limanlarımıza gelen gemilerden ülkemize giriş yapmak isteyen yolcu veya mürettebat sağlık kontrolünden geçirilerek hastalık semptomu bulunanlar COVİD-19 (Sars-Cov2 enfeksiyonu) rehberi doğrultusunda hastaneye sevk edilecek, hastalık semptomu taşımayanlara ise Ek'te yer alan "COVİD-19'a ilişkin Karantina Bilgilendirme ve Onam Formu" imzalatılıp belirlenen yerlerde 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınarak takip edileceği bildirilmektedir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin çalışmaların ivedilikle planlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, hususları ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

380_1077_covid_19_a_ili_kin_ilave_tedbirler_109547.pdf