• Anasayfa
  • |
  • Bilgi ve Belge Talepleri Hk.

Bilgi ve Belge Talepleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel

        Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarih ve E.37795 sayılı yazısı.

                    

            İlgi yazı ile;

 

            Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından, Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi (MDTBS) projesi yürütüldüğü, bu proje uyarınca, denizcilik sektörü paydaşlarından temin edilen bilgiler ile Bakanlık bünyesinde bulunan denizcilik ile ilgili verilen tek bir merkezde toplanması ve bu verilerin karar desteği, problem çözme, tahminleme ve kaynakların etkin kullanılması gibi iş zekası çözümlerinde kullanılabilmesinin hedeflendiği,

 

            Bu çerçevede, Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi projesi kapsamında kullanılmak üzere bir örneği Ek’te yer alan formata uygun olarak 2016 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde Konteyner yükleme/boşaltmasını gerçekleştiren liman tesislerinden talep edilen bilgiler ile ilgili liman tesisinde veri girişini sağlayacak personelin iletişim bilgilerinin 1 Haziran 2017 tarihine kadar bulent.sonmez@udhb.gov.tr ve mtolga.avci@udhb.gov.tr adreslerine iletilmesi gerektiği,

 

            2017 yılı itibariyle verilerin aylık talep edildiği, ilgili ayın verisinin bir sonraki ayın 10. Gününe kadar Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi istenmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                       Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Bilgi Talebi Dosyası

        (Odamız Web Sayfası)                                               

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ:                                              

- TÜRKLİM                                                                       - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- 33 No’lu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri                  Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

- 33 No’lu Meslek Grubu                                                   - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri   

 

 

          

338_1796_EK-_DTGM-Bilgi_Talebi.xlsx 338_1796_Bilgi_ve_Belge_Talepleri.pdf