• Anasayfa
  • |
  • ARSENAL-KYRGYZSTAN Sigorta kuruluşu

ARSENAL-KYRGYZSTAN Sigorta kuruluşu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden bilgi olarak alınan 18.12.2023 tarih ve 1601364 sayılı yazıda ;

14.12.2023 tarihli ve 1594946 sayılı yazıları ile Arsenal-Kyrgystan Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının iptal etmiş olduğu bir sigorta poliçesinin şirket sorgulama sistemlerinde halen geçerli olarak gözükmesi, Ülkemizde kazaya karışan anılan şirketin sigortaladığı bir geminin limana yanaşırken poliçesinin olduğunun ancak kazadan sonra firma tarafından geminin yanaştığı tarihten sonra poliçesinin iptal edildiği iddia edilerek herhangi bir tazminde bulunulmayacağının ifade edilmesi ve aynı firma tarafından sigortalanan gemilerin limanlarımıza yanaşırken ordino aşamasında sorgulama sistemlerinde görünen poliçelerin yanaşma sonrası sistemde görünmediği hususlarının tespit edildiği,

Bu nedenle, yaşanan bu gelişmelerin liman idari sahasına gelen ve ayrılan gemilerin esasen sigorta güvencesine sahip olmaksızın seyrüsefer yapması sonucunu doğurduğu ve herhangi bir kaza anında işbu sigortacının gerekli zararı tazmin etmekten imtina etmesi, hukuken geçerli bir poliçenin olmamasına rağmen sistemlerinde geçerli görünmesi dolayısıyla bu durumun denizlerimizde can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye attığından bahisle Arsenal-Kyrgystan Insurance Company ZAO (CJSC) firmasının Denizcilik Genel Müdürlüğünün Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS) ve Liman Tek Pencere (LTP) Sisteminde kayıtlı sigorta kuruluşları listesinden çıkarıldığının bildirildiği,

Bu defa, seferine başlayarak limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılacak olan ve anılan sigorta şirketine gerekli ödemelerin tamamını yaparak sorumluluğunu yerine getiren gemilerin liman işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla Arsenal-Kyrgystan Insurance Company ZAO (CJSC) firmasından P&I sigortası yaptırmış olan gemilerin acentaları tarafından LTP sistemine (gemi belgeleri ekranına) başvuru sırasında firmadan sağlanan poliçeleri ve sigortanın geçerli olduğuna dair teyit mektubunu yüklemeleri halinde Arsenal-Kyrgystan Insurance Company ZAO (CJSC) firmasına ait P&I poliçelerinin 1 Mart 2024 tarihine kadar kabul edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

846_2901_arsenal_kyrgyzstan_sigorta_kurulu_u.pdf