• Anasayfa
  • |
  • ANLAŞMALI SEFER TARIFELERI HK.

ANLAŞMALI SEFER TARIFELERI HK.

Sayın Üyemiz,       İlgi: Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. nin 25.07.2002 tarih ve 734 sayılı yazısı            İlgi yazı ile; 15.01.2003 tarihine kadar şirketleri ile anlaşma yaparak 2003 yılı sefer programları belirlenen acentelerin, yolcu gemilerine uygulanan tarifeleri üzerinden; 1) Pilotaj ve Römorkaj hizmetlerinde % 25 indirim, 2) Yolcu ayak bastı ücreti olarak kişi başına 5 $, 3) Barınma ücreti beher 100 GRT için 1,60 $, 4) Katı atık ücreti beher 1000 GRT için 40 $, 5) Vana veya deniz vasıtalarından verilecek suyun ücretinin 100 tona kadar 4 $, 100 tondan fazla su alanlar ise 3,75 $/ton ücret, 6) Anlaşmanın imzalanmasına karşın mücbir sebep olmaksızın yolcu gemisi seferi iptali halinde 1000 $ ceza, uygulamasına gidileceği, Bunun yanında anlaşma yapılmaksızın gelen yolcu gemilerine ise mevcut tarife hükümlerinin uygulanacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi  rica ederim.                                                                                                                                             Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter