• Anasayfa
  • |
  • Akdeniz’in SECA İlan Edilmesi ve İsrail Limanlarında %0,1 Kükürt İçerikli Yakıtların Kullanılması Hk.

Akdeniz’in SECA İlan Edilmesi ve İsrail Limanlarında %0,1 Kükürt İçerikli Yakıtların Kullanılması Hk.

Sayın Üyemiz,    

Bilindiği üzere, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) MEPC 79’uncu Dönem Toplantısı 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiş olup, MEPC 79 Toplantısı’nda MARPOL Ek-VI Kural 14’te yapılan önemli değişikliğin sonucunda, Akdeniz’in tamamının Kükürt Oksit (SOx) ve Partikül Madde (PM) yönünden Emisyon Kontrol Alanı (Emission Control Area-ECA) olarak belirlenmesine ilişkin değişiklik kabul edilmiştir.

Söz konusu değişiklik 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, MARPOL Ek-VI Kural 14.7 gereği “Akdeniz SECA”da seyreden gemiler uygulamanın başlayacağı 1 Mayıs 2025 tarihine kadar %0,1 m/m kükürt içerikli yakıt kullanma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

MEPC’nin Akdeniz’e yönelik aldığı bu kararın ardından, 23 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İsrail tarafından, karasularındaki limanlara ve demirleme alanlarına giren gemilere yönelik en fazla %0,1 m/m kükürt içeren denizcilik yakıtları kullanılmasının zorunlu tutulmasına dair karar alınmıştır.  

İsrail limanlarındaki denizcilik faaliyetlerinin, özellikle yerleşim bölgelerinin hava kalitesine zarar veren azot oksitler ve kükürt oksitler yönünden ağır hava kirliliğine sebep olduğu tespit edildiğinden limanlarda alternatif yakıtların kullanılması teşvik edilmekte, gemilerin kıyıdan elektrik kullanabilmesine (cold-ironing) yönelik teknolojilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılması için teknolojik ve düzenleyici tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

100_375_375_100.pdf