• Anasayfa
  • |
  • 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca 17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmî Gazete’de;

- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ,

- 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’lere Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1286_3331_2022_y_l_nda_uygulanacak_idari_para_cezalar_hakk_nda_tebli_3331_1286.pdf