• Anasayfa
  • |
  • 2022 Yılı Hizmet Bedelleri

2022 Yılı Hizmet Bedelleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2021 tarih ve 81167 sayılı yazısında Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarih ve 220 sayılı kararıyla Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün görev alanında bulunan işlemlere ait hizmet bedellerinin güncellendiği bildirilmektedir.

Bahse konu işlemlere ait ücretlerin 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacağı ve konu hakkında ilgililere gerekli bildirimlerin yapılması istenmekte olup güncellenen hizmet bedeli listeleri yazımız ekinde iletilmektedir.

Söz konusu yazı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde de gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz / rica ederim.

1314_3384_2022_y_l_hizmet_bedelleri.pdf