• Anasayfa
  • |
  • "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (2018/25)"

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (2018/25)"

Sayın Üyemiz,

 

            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (2018/25)" 29.05.2018 Tarih ve 30435 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli (29.05.2018 tarihi itibari ile) olmak üzere Balıkçı Gemileri için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır.,

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (2018/25)" tamamı Odamız WEB Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                                                                                                                           Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                              Genel Sekreter  

 

EKLER:

Ek-1:  "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (2018/25)"

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                                                Bilgi:                                                  

-İMEAK DTO 01 ve 02 No'lu Meslek Grubu Üyeleri         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

-SUR-KOOP

-Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

-İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği 

 

 

312_2141_geleneksel_kiyi_balikciligi_destekleme.pdf