Tekne Satışı Hk.

Sayın Üyemiz,

Erdek İcra Dairesi’nden alınan 22.05.2024 tarih ve 2019/223 TLMT. sayılı yazıda; Müdürlükleri dosyasından satışına karar verilen gemi ile ilgili düzenlenen, “Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Artırma İlanı”nın yazıları ekinde gönderilmiş olup, 1. Satış Günü Olan 07/08/2024 gününden 1 ay önce olmak kaydı ile üyelerimize duyurulmak suretiyle ilanın yapılması ve ilanın yapıldığına dair düzenlenen tutanağın satış gününden evvel Müdürlükleri dosyasına gönderilmesi hususları istenmektedir.

Satışa ilişkin taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri vb. teknik bilgileri içeren yazı ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel/Teknik/Ticari ve İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

 

tekne_sat_hk_1227_384.pdf