Morityus / İhale Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.04.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

Morityus'ta yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarına ilişkin belgelerin ekte yer almakta olduğu belirtilmekte olup detaylı bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliğimiz (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile irtibata geçilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

morityus_ihale_hk.pdf