İMEAK DTO Temmuz 2023 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

  1. Alternatif Yakıtlar Geliştikçe Yağlama Sistemlerinin Personel Güvenliğini Artırdığı Ortaya Çıkıyor.

Denizcilikte karbondan arınma sürecinde gemi mürettebatının güvenliği ve makine ömrünün korunması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktada konunun uzmanlarınca yapılan açıklamada doğru yağların kullanılmasının, yağ analizinin ve durum izleme raporlarının elde edilmesinin önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir.

Konunun uzmanlarınca yapılan açıklamada devamla; alternatif yakıtlar geliştikçe madeni yağların da göz ardı edilmemesi gerektiği, yakıt veya yağlardaki herhangi bir değişikliğin potansiyel olarak personel güvenliğini, makine ömrünü ve makine verimliliğini etkileyebileceği, bakımı iyi yapılmış makina ve yardımcı ekipmanın gemide özellikle makina dairesinde güvenliği tehlikeye atabilecek kaza ve kritik ekipman arızası riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceği vurgulanmıştır.

Bu kapsamda konu üzerine paylaşılan bir vaka analizinde, 2019 yılında Norveç Denizi'ndeki bir fırtına sırasında makina arızası nedeniyle bir kruvaziyer gemisinden mürettebat ve yolcuların helikopterle alınmak zorunda kalındığı, çalışır durumdaki üç dizel jeneratörün tümünün peşi sıra kapanarak elektrik kesintisine ve manevra gücü kaybına neden olduğu ve geminin dalgalı denizin etkisiyle sürüklendiği ve bunun nedeninin de yakıt tanklarındaki düşük yağlama yağı seviyeleri olması nedeniyle vakanın yağlayıcıların doğru kullanımının önemini gösterdiği ifade edilmiştir.

Yağ performansının ve makina koşullarının dikkatli bir şekilde izlenmesi ve ayrıca ayrıntılı yağ analizinin elde edilmesinin bu tür sorunların riskini azaltabileceği ve gemi sahipleri ile işletmecilerin orijinal ekipman üreticisinin ve yağ tedarikçisinin talimatlarına uyulmasını sağlaması gerektiği de söz konusu açıklamada vurgulanmıştır. (Kaynak: Lloyd’s Register)

  1. Küresel Bir Denizcilik Firması İlk Çift Yakıtlı Geminin İlk Seferi İçin Yenilenebilir Metanolü Hazır Duruma Getirdi.

Danimarka merkezli küresel bir denizcilik firması tarafından yapılan açıklamada; ilk çift yakıtlı konteyner gemisine yakıt ikmali yapacak biyometanol teslimatı için Hollanda merkezli bir yakıt tedarikçi firma ile bir anlaşma imzalandığı, 2.100 TEU'luk besleyici konteyner gemisinin Güney Kore'nin Ulsan limanından Danimarka’nın Kopenhag şehrine yapacağı ilk sefer için biyometanol depolayacağı, kullanılacak  biyometanolün, Avrupa Birliği'nin (AB) Yenilenebilir Enerji Direktifi (European Union Renewable Energy Directive) uyarınca Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (The International Sustainability and Carbon Certification - ISCC) tarafından onaylanmış olduğu, ilk çift yakıtlı 2.100 TEU'luk konteyner gemisinin Güney Kore'nin Ulsan kentinden Kopenhag'a yapacağı ilk yolculuğunda biyo-metanol yakıtı taşıyacağı ve burada gemiye Avrupa Komisyonu (European Commission) başkanı Ursula von der Leyen'in de katılacağı bir törenle isim verileceği belirtilmiştir.

Konu hakkında yapılan açıklamada devamla, söz konusu ürünün yeşil metanole kıyasla daha kolay bulunabildiği ve daha uygun maliyetli olduğu için firma tarafından muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla biyometanol depolanacağı, Amerika Birleşik Devletleri yenilenebilir yakıt sübvansiyon paketinin de uygulamaya alınmasıyla üretimin maliyet açısından daha rekabetçi hale geleceği, ayrıca Danimarka merkezli European Energy kuruluşu dahil olmak üzere diğer yakıt tedarikçileriyle de bu yılın sonunda yenilenebilir enerjinin elektrolizi yoluyla üretilen yeşil metanolün tedarik edilmesine yönelik anlaşmaların imzalandığı, biyometanolün AB'nin Yenilenebilir Enerji Direktifi yönergelerine uygun olarak sera gazı emisyonlarını en az %65 oranında azaltırken, yeşil metanolün en az %70 oranında azalma sağladığı ifade edilmiştir. (Kaynak: Lloyd’s Register)

  1. Enerji Endüstrisindeki Siber Güvenlik Endişeleri Artıyor.

Uluslararası bir klas kuruluşu olan DNV GL (Det Norske Veritas) tarafından yapılan yeni bir araştırmada, artan jeopolitik gerilimlerin denizcilik sektöründe ortaya çıkan siber tehditlere karşı endişelere yol açtığı ve bunun enerji endüstrisinin siber güvenlik harcamalarını artırdığı belirtilmiştir.

“Enerjide Siber Öncelikler 2023” başlıklı araştırmada yer alan ankete katılan 600 enerji uzmanının çoğunluğunun (%59), bağlı oldukları kuruluşların 2023 yılında geçen yıla kıyasla siber güvenliğe daha fazla yatırım yaptığı ve sektöre yönelik siber saldırıların bir ‘olasılık’ değil ‘zaman’ meselesi olduğunun kabul edildiği, uzmanların üçte ikisinin (%64) kuruluşlarının altyapısının artık siber tehditlere karşı her zamankinden daha savunmasız olduğuna inandığı ve jeopolitik gerilimlerin bir sonucu olarak siber güvenliğe odaklanma ihtiyacının arttığı ifade edilmiştir.

DNV Enerji Sistemleri CEO'su Ditlev Engel tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; siber güvenliğin enerji endüstrisi, endüstrinin dijital dönüşümü ve enerji geçişinin hızlandırılması için kritik öneme sahip olduğu, devletlerin ve enerji şirketlerinin Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için daha hızlı dönüşüme ihtiyaç olduğunun farkında olunduğu ve dolayısıyla siber güvenlik konusunda acilen harekete geçilmesi gerektiğinin bilindiği belirtilmiştir.

Söz konusu araştırmada ortaya çıkan bulgular arasında, enerji şirketlerinin siber güvenlik riskinin arttığını kabul etmesine karşın yeterli bütçe ve kaynağın ayrılmadığı da yer almıştır. (Kaynak: DNV GL)

  1. Valencia Limanı’nda Elektrifikasyon Süreci Devam ediyor.

Valencia Limanına bağlayan gemilere ve teknelere enerji sağlayacak bir elektrik şebekesine yönelik çalışmaların hız kazandığı duyurulmuştur. Valencia Liman İdaresi’nce yapılan açıklamada, gerçekleştirilen girişim kapsamında 11 milyon Avroluk bir yatırım içerecek şekilde bölgede liman içinde elektrik trafo sistemlerinin kurulacağı, böylelikle liman faaliyetinin karbondan arındırılmasına katkıda bulunulacağı belirtilmiştir.

Konu hakkında yapılan açıklamada devamla; proje kapsamında yakın gelecekteki amacın tüm sistemin rüzgar enerjisi gibi diğer yenilenebilir enerjilere bağlamak olduğu, Valenciaport'taki diğer pek çok projenin yanı sıra bu projenin gelecekte sürdürülebilir ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelini oluşturduğu, ilk elektrifikasyon projesi ihalesi ile gemilerden çıkan tüm kirletici gazların ortadan kaldırılmasına ve gürültünün azaltılmasına katkı sağlanacağı ifade edilmiştir.

Projenin başlangıç duyurusu, 4 Haziran 2023 tarihinde Valencia’da sektör paydaşlarının katılımıyla “Limanların Elektrifikasyonu: Gelişmekte Olan Projeler” konferansının açılışında yapılmış olup, söz konusu etkinlikte Valencia limanının elektrifikasyon projesinin ayrıntıları, faydaları ve hedefleri tartışılmıştır. (Kaynak: Valencia Liman İdaresi)

  1. ICS ve Avrupa Armatörler Birliği (ECSA) Bangladeş'in Hong Kong Sözleşmesini Onaylama Taahhüdünü Memnuniyetle Karşıladı.

Dünyadaki başlıca gemi geri dönüşümcü ülkelerden olan Bangladeş’in gemilerin güvenli ve çevreye duyarlı geri dönüşümü için Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi’ni (Hong Kong International Convention) onayladığı duyurulmuştur.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Armatörler Birliği (European Community Shipowners’ Association-ECSA) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu onayın uluslararası sektör için çok önemli bir gelişme olduğu ve bu gelişmeden duyulan memnuniyet belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi gemilerin kullanım ömürlerinin sonuna ulaştıktan sonra geri dönüştürülürken insan sağlığı ve güvenliği veya çevre için gereksiz herhangi bir risk oluşturmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, dünyada aktif bulunan mevcut filoların önümüzdeki yıllarda kademeli olarak hizmet dışı bırakılacağı düşünüldüğünde gemi geri dönüşümünün 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini karşılamada büyük önem taşıyacağı ifade edilmiştir.

Bugüne kadar, tüm ticari deniz taşımacılığının birleşik brüt tonajının yaklaşık %30'unu oluşturan 20 ülke tarafından Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi onaylanmıştır. (Kaynak: ICS, ECSA)

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

 

imeak_dto_temmuz_2023_ab_b_lteni_hk.pdf