İMEAK DTO Ocak 2023 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa’da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

  1. Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) Denizcilikte Yazılım Şirketi Kuruyor.

Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamada, kurumlarınca geliştirilen dijital çözüm hizmetleri ve platformların Wavesight başlığı altında birleştirildiği duyuruldu.

Bu doğrultuda; ABS’nin bugüne kadar geliştirmiş olduğu teknoloji çözümlerinin halihazırda 5.000'den fazla gemide kurulu olduğu ve ABS'nin Wavesight ile filo yönetimi ve gemi performans platformlarını birleştireceği vurgulandı.

ABS konuyla ilgili olarak, Wavesight’ın, gemi sahiplerinin ve operatörlerin rekabetçi, verimli ve sürdürülebilir operasyonlarını sürdürürken süreçlerini düzenli idamesinin sağlanmasına yönelik  yardımcı olacağı, yeni kuruluşun bünyesinde ABS’nin ana ürünleri arasında yer alan yapay zeka odaklı bir analitik performans platformu olan My Digital Fleet ve filo yönetim sistemi Nautical Systems’in de yer aldığı, sürdürülebilir operasyonları yönlendirmek ve operasyonel riskleri azaltmaya yönelik filo varlıklarına gerçek zamanlı verilerin sağlanacağı, ayrıca CII etki hesaplamaları, yakıt harcamaları ve rotaların etkinliğine yönelik verilerin de platforma entegrasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Wavesight CEO’su Paul Sells tarafından yapılan açıklamada da, ABS Wavesight için vizyonlarının, çeşitli alanlarda yayılmış ürünleri birleştirerek entegre çözümlerin geliştirilmesi üzerine olduğu, öncelikli odak noktalarının denizcilikte yeni bir ufka doğru ilerlerken riskleri azaltmak ve operasyonel mükemmellik sağlamak için müşterilerin mevcut operasyonlarında daha fazla görünürlük kazanmalarına yardımcı olan yazılımlar geliştirmek olduğu ifade edildi. (Kaynak: ABS, Lloyd’s List)

  1. PSA Marine Gerçek Zamanlı Liman Teslimat Uyarılarını Başlattı.

Küresel denizcilik endüstrisine yönelik yenilikçi çözümler getiren Singapur menşeli firma tarafından geliştirilen yeni bir dijital çözüm aracılığıyla Singapur Limanı’nda demirleme alanındaki gemilere yayılacak şekilde bütün denizcilik paydaşları arasında dijital bağlantının birleştirileceği ve ağın destekleneceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak firma tarafından yapılan açıklamada, gemi kaptanlarına gemilerin Singapur terminallerine yanaştığında teslimat bilgileri hakkında gerçek zamanlı uyarılar sağlayan ilk dijital çözüm olan OHS-Saphire'in uygulamaya alındığı, bu dijital çözümle kaptanların zamanında  gerekli güncellemeleri alabilecekleri ve yedek parça, gıda tedariği dahil olmak üzere teslimatı sürecinde daha fazla görünürlüğün elde edilebileceği bildirildi.

Söz konusu teknolojik çözüm aracılığıyla teslimatlara ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılarak kaynakların daha verimli kullanılacağı, bu sayede gemi mürettebatının kendi zamanlarını planlayabileceği ve faaliyetlerini etkili bir şekilde organize edebileceği ifade edildi.

PSA Marine dijital dönüşüm başkanı Jimmy Koh tarafından yapılan açıklamada, OHS-Sapphire’in kullanıcıların kendi kaynaklarını optimize etmeleri ve iş süreçlerine ilişkin verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlandığı, bu gelişmenin sektörde sürdürülebilirliğe doğru bir adım olacağı, dijital çözüm sayesinde elde edilen planlamayla kamyon sürücülerinin bekleme sürelerini azaltabileceği ve bu sayede gemi personelinin yüklerin taşınmasını daha uygun sürede yapabileceği vurgulandı. (Kaynak: Lloyd’s List)

  1. Limanda Gemi Besleme Uygulaması (Cold-Ironing) İçin Metanol Yakıtlı "Güç Mavnası" Tasarlandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli denizcilik firması tarafından limandan enerji kullanımı (cold-ironing) alanında yenilikçi bir çözüm geliştirildiği duyuruldu.

Söz konusu teknoloji aracılığıyla şimdiye kadar uygulanmakta olan liman içindeki bir rıhtıma kurulan kalıcı altyapının kullanılması yerine metanolle çalışan bir üretim sisteminin monte edildiği mavna aracılığıyla limana yanaşan gemilere güç sağlanacağı ve böylelikle liman gücü ve şarj mavnasının bir transfer pompası veya bir hortum yerine metanol yakıtlı jeneratör/bir kıyı güç kablosu aracılığıyla taşınacağı, yedi megavatlık jeneratör setinin bir konteyner gemisinin limandan enerji kullanımını karşılamaya yeteceği ve yeni teknoloji donanımlı mavnanın yerleşik hizmetlerden daha fazla olacak şekilde 14 günlük bir çalışma süreci için yeterli enerjiyi sağlayabileceği, 60 metre çapındaki mavnanın hidrojen enerjisi tabanlı metanol yakıtıyla çalışacağı ve geliştirilen teknolojinin gemi enerji besleme sistemleri alanında büyük bir adım olduğu vurgulandı.

  1. SSA ve ClassNK Arasında Siber Güvenlik Araştırma Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Çerçevesi Oluşturulmasına Yönelik MoU İmzalandı.

Singapur Denizcilik Derneği (SSA) ile Japonya merkezli bir klas kuruluşu olan Nippon Kaiji Kyokai  (ClassNK) arasında siber güvenlik araştırma faaliyetlerinde işbirliğine gidilmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması amacıyla bir Mutabakat Zaptının (MoU) imzalandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak taraflarca yapılan açıklamada, siber güvenliğin son yıllarda sağlanan gelişmelerle birlikte denizcilik sektörü tarafından operasyonlar sırasında gemilerin güvende tutulması ve istikrarlı bir dijital dönüşümün sağlanması için kilit bir unsur olarak kabul edildiği ve bu doğrultuda bölgesel ve küresel pazarları birbirine bağlayan bir denizcilik merkezi olan Singapur’un küresel tedarik zincirinin siber güvenliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak araştırma faaliyetleri için ideal bir konumda olduğu belirtildi.

Söz konusu Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasıyla birlikte iki tarafın da gemi mürettebatının gemideki siber olayların izlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi konusunda karadan destek sağlayan gemilerde siber güvenlik operasyon merkezlerinin kurulmasına ilişkin temel araştırmaları yürüteceği,  SSA ve ClassNK’nın bu araştırmadan elde edilen uzmanlık ve deneyime dayanarak araştırmanın bulgularına ve gemilerin siber güvenlik operasyon merkezlerinde birlikte çalışacak personelin eğitim ve öğretim planlarının geliştirilmesine ilişkin ortak bir beyaz kitap taslağı üzerinde çalışacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Singapur Denizcilik Derneği İcra Direktörü Michael Phoon tarafından yapılan açıklamada; sektörün dijitalleşmeye daha fazla entegre oldukça gemiler için siber riskinin yüksek düzeyde artış gösterdiği, günümüzde pek çok denizcilik şirketinin denizcilerin yakınlarıyla iletişim halinde kalmaları için internet bağlantısı gibi imkanlar sağlanarak görev sırasında  refah artışının sağlanmasına odaklanıldığı ve bunun da siber güvenlik istihbaratına ilişkin çeşitli riskleri ve tehditleri beraberinde getirdiği, bu kapsamda SSA-ClassNK ortaklığının yerleşik siber ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlayan siber güvenlik operasyon merkezlerinin temelini oluşturduğu için MoU’nun zamanlamasının doğru olduğu vurgulandı. (Kaynak: ClassNK)

  1. Antwerp-Bruges Limanı Antwerp@C CO2 İhracat Merkezinin İnşa Edilmesi İçin AB Fonu Aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Connecting Europe Facility for Energy (CEF-E) finansman programı kapsamında Fransız ve Belçika menşeli iki firma ve ve Antwerp-Bruges liman idaresinin oluşturmuş olduğu konsorsiyuma 144,6 milyon Euro proje desteğinin sağlanacağı duyuruldu.

Antwerp-Bruges liman idaresince konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın Antwerp liman platformunda ortak karbonhidrat (CO2) taşınması ve ihracat tesislerinin inşası için ayrılmış olduğu, hibenin 2023 yılında beklenen nihai yatırım kararına yönelik önemli bir adım olduğu, “Antwerp@C CO2 Export Hub” adlı projeye yönelik olarak CO2'nin ileriye dönük kalıcı açık deniz depolaması için gemilere taşınması, sıvılaştırılması ve yüklenmesi için açık erişimli bir altyapı kurulduğu, Antwerp liman platformunda CO2’nin liman içi açık erişim boru hattı ağı aracılığıyla toplanacağı ve taşınacağı, bu kapsamda ortak bir sıvılaştırma ve ihracat terminalinin inşa edileceği ve yenilikçi projenin, dünyadaki ilk açık erişim CO2 ihracat tesisi olacağı belirtildi.

Söz konusu projenin bir parçası olarak konsorsiyumca CO2 sıvılaştırma ve ihracat terminalinin inşası ve işletilmesi için ortak girişim kurulduğu ve ortakların terminal ile CO2 sıvılaştırma ve işleme alanındaki uzmanlıklarından yararlanılarak CO2 gemilerinin demirlenmesi için yeni liman bölgesinde ayrılan bölümlerde rıhtım altyapılarının inşa edileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, Antwerp@C CO2 İhracat Merkezi’nin, 2030 yılına kadar yıllık 2,5 milyon  Mtpa başlangıç ihracat kapasitesine sahip olacağı ve tüm endüstriyel oyuncuların erişebileceği şekilde modüler altyapıların geliştirileceği vurgulandı. (Kaynak: Energy Industry Review, Air Liquide)

  1. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nca (ICS) Yayınlanan Yeni Kılavuzla Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemelerine Açıklık Getirildi.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Uluslararası Gemi Tedarikçileri Birliği (ISSA), Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) ile Uluslararası Tehlikeli Malzemeler Derneği tarafından (IHMA) ''Tehlikeli Maddelerin Stoklarına İlişkin Beyannameler” başlıklı yeni bir kılavuzun geliştirilmesine yönelik işbirliğine gidildiği duyuruldu.

Bu kapsamda, söz konusu kılavuzun, gemi sahiplerinin ve tedarikçilerin mevzuatı anlamaları ve her iki tarafın idari yüklerini azaltmaları için yardımcı olacağı ve kılavuz aracılığıyla Tehlikeli Maddeler Envanterinin usulüne uygun olarak tamamlanacağının garanti altına alınacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak ICS Çevre ve Ticaret Kıdemli Müdürü John Stawpert tarafından yapılan açıklamada, mevzuata uyum açısından süreç içerisinde Tehlikeli Madde Envanteri’nde bazı malzemelerin bulunmamasına yönelik gemi sahiplerince şimdiye kadar birçok talepte bulunulduğunun görüldüğü ve bunun gemi tedarikçileri üzerinde sadece çok büyük bir idari yük getirmeyeceği aynı zamanda envanter sürecinin de karmaşık hale gelmesine neden olacağının öngörüldüğü vurgulandı. (Kaynak: ICS)

Not: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 2009’da hazırladığı fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan Hong Kong Konvansiyonun (HKC) takipçisi ve destekçisi niteliğindeki AB’nin 2013 yılında yürürlüğe soktuğu Gemi Geri Dönüşüm Düzenlemesi (EU SRR) 31 Aralık 2018’den itibaren AB bayraklı tüm yeni inşa gemiler ve 31 Aralık 2020’den itibaren de AB liman ve demir sahalarını ziyaret edecek tüm 500 GT üstü gemiler için onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir Tehlikeli Madde Envanterinin (Inventory of Hazardous Materials-IHM) bulunması zorunluluğu getirmiştir.

  1. Pandemi Döneminde İşbirliği Ruhunun Canlı Tutulması için Denizcilik Endüstrisi-Sendika Anlaşması İmzalandı.

Gemi mürettebatını ve işveren gruplarını temsil eden sendikalar tarafından pandemi boyunca denizcilik sektörünün güçlü kalmasına yarayan işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması için yeni bir mutabakat zaptının (MOU) imzalanması amacıyla bir araya gelindiği duyuruldu.

Söz konusu Mutabakat Zaptı taraflarının Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Uluslararası Denizcilik İşverenleri Konseyi (IMEC) olduğu, imzacı kuruluşlara önümüzdeki yıllarda sektöre yönelik zapta daha fazla ortağın katılacağından umutlu olunduğu ve bunun diyalogu derinleştirme sürecinin başlangıcı olduğu, pandemi sırasındaki tedarik zinciri sorunlarına rağmen denizcilik sektörünün kritik bir zamanda dünyaya gıda, yakıt ve ilaç sağladığı ve bu şekilde krizin aşılabildiği belirtilerek bu işbirliği çabalarının ileriye taşınması ve yeni zorlu alanlarda devam ettirilmesi amacıyla bir araya gelindiği belirtildi.

Mutabakat zaptı taraflarının öncelikleri arasında, eğitim ve kariyer yollarının iyileştirilmesi, denizcilerin dünya kamuoyunda daha iyi tanınması için iletişim unsurlarının belirlenmesinin yer aldığı, Denizde Adil Geçiş Görev Gücü eylem planı oluşturularak ortaya konan önerilere destek sağlanması konusunda hükümetlere lobi faaliyetinde bulunulmasının planlandığı ve ilgili planın Aralık ayında Londra'da gerçekleştirilen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) MEPC çevre toplantısında sergilendiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak ICS Genel Sekreteri Guy Platten de söz konusu MoU'nun düşük ve sıfır karbonlu gemilere, altyapıya ve teknolojilere yapılan yatırımlar için hem armatörlere hem de denizcilere fayda sağlayacağı, zaptın denizcilik sektörünü oluşturan bütün katmanların sorunlarının birlikte savunulması için çok önemli olduğu vurgulandı. (Kaynak: ICS)

  1. Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Üzerinde Anlaşma Sağladı.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların EU ETS (European Union Emission Trading System) kapsamına dahil edilmesini kabul etmiştir. Denizcilik firmalarının tahsisatlarını vermeleri için kademeli olarak yükümlülük getirilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre denizcilik firmaları 2024 yılı için doğrulanmış emisyonlarının %40’ı, 2025 yılı için %70’i ve 2026 yılı için %100’ünden sorumlu olacaktır.

Büyük gemiler çoğu uygulamanın başından itibaren EU ETS kapsamına dahil edilecektir. 5000 GT ve üzerindeki büyük açık deniz gemileri, 2025 yılından itibaren deniz taşımacılığı mevzuatı kapsamında CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin “MRV Yönetmeliği”ne, 2027 yılından itibaren de EU ETS’ye dahil edilecektir. 400-5000 GT arasındaki genel kargo gemileri ve açık deniz gemileri ise, 2025 yılından itibaren MRV Yönetmeliği’ne dahil edilecek olup EU ETS’ye dahil edilmeleri 2026 yılında yeniden değerlendirilecektir.

Nispeten yüksek sayıda denizcilik firmalarına sahip bazı Avrupa Birliği’ne üye devletler, aralarında dağıtılmak üzere, açık artırmayla belirlenen tahsisatların tavan değerinin %3,5’lik kısmını alacaklardır.

Ayrıca, CO2 emisyonlarının dışında metan ve azot oksit (N2O) emisyonlarının 2024 yılından itibaren MRV, 2026 yılından itibaren de EU ETS kapsamına alınması kabul edilmiştir.

İnovasyon

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından İnovasyon Fonu’nun güçlendirilmesine dair karar alınmıştır. Fonun mevcut yapısına, EU ETS denizcilik kapsamının ilave büyük gemileri kapsayacak şekilde genişletilmesinden ve metan ve azot oksitlerin dahil edilmesinden kaynaklanan 20 milyon tahsisat eklenmiştir. İnovasyon Fonu kapsamında denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu için özel çağrılar yapılacağı belirtilmektedir. (Kaynak: www.consilium.europa.eu, ICS, ECSA)

  1. Paris MOU Kapsamında 01.01.2022-23.12.2022 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları.

01.01.2022–23.12.2022 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında Türk Bayraklı gemilere yönelik 205 denetim gerçekleştirilmiş ve anılan tarihe kadar söz konusu denetimlerde İtalya’nın Augusta, Savona Limanları, Almanya’nın Bremen Limanı, Yunanistan’ın Aspropirgos Limanı, Romanya Köstence Limanı ve İtalya’nın Ravenna Limanında 2 kez olmak üzere toplam 7 adet Türk Bayraklı gemi tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (https://bit.ly/3OzOhVQ) yer almaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

imeak_dto_ocak_2023_ab_b_lteni_hk.pdf