İMEAK DTO Nisan 2023 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa'da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

1) Singapur'un Yapay Zeka Özellikli Gemi Trafik Yönetim Sistemini Geliştireceği Duyuruldu.

Singapur Liman İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yapay zekaya ilişkin birçok teknolojiyi içeren yeni nesil gemi trafik yönetim sisteminin (AI enabled vessel traffic management system) gemilerin seyir güvenliği için daha doğru bilgilere erişilmesine olanak tanıyacağı duyuruldu.

Bu kapsamda; Singapur Liman İdaresi'nin çeşitli yapay zeka özellikli olan yeni nesil gemi trafik yönetimi uygulamalarını test etmek için bir sistem prototipi geliştireceği, geliştirilen akıllı çarpışma tespiti ve trafik yönetimi gibi uygulamaların sağladığı kabiliyetler ve sistemin kapsamı hakkında bilgi edinebilmek için gerçek zamanlı testlerin yapılacağı ve söz konusu geliştirme çalışmasının liman idaresince sürdürülen yapay zeka özellikli yeni nesil gemi trafik yönetim sistemini benimseme girişiminin ikinci aşaması olduğu belirtildi.

Proje kapsamında sürdürülen çalışmalarda navigasyon güvenliğini ve gemi trafik yönetiminin verimliliğini artırmaya yönelik yeni işletim konseptleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve test edilmesinde önceden belirlenen üç yıllık plan kapsamında 2021 yılında birinci aşamanın tamamlandığı, 2024-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek çalışmalarda da yönetim sisteminin genel anlamda tasarım, geliştirme ve kurulumunun neticelendirileceği ve 2025'ten itibaren gemilerde konuşlandırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Singapur Liman İdaresi'nce yapılan açıklamada devamla, yeni nesil gemi trafik yönetim sisteminde geliştirilen veri analitiği ve makine öğreniminin deniz trafiğinde yoğun noktaların belirlenmesi ve potansiyel çarpışmaların öngörülmesinde faydalar sağlayacağı, geliştirilen algoritmalar sayesinde seyir güvenliği konusunda gemi kaptanlarının erken önlem almaları için zamanında bilgilendirilebileceği, sistemde yer alan özelliklerin gemiler arası ve gemiden kıyıya güvenli veri aktarımını VHF Veri Değişim Sistemi (VHF Data Exchange System) ve denizcilikte 5G ağı (maritime 5G network) gibi çeşitli bağlantı platformları aracılığıyla kolaylaştırılabileceği, karada 5G iletişim altyapısı için planlanan 12 baz istasyonunun bir bölümünün 2023 yılı içerisinde hazır olacağı, uzaktan pilotaj danışmanlığının dijital yakıt ikmali, teslimatlar için insansız hava araçları ve teletıp (telemedicine) gibi yeni dijital uygulamaların test edilmesini ve geliştirilmesini destekleyeceği ve kalan dokuz baz istasyonunun 2025 yılına kadar kurulacağı ifade edildi. (Kaynak: Lloyd's List)

2) Tankerler İçin Geliştirilen Filtreleme ve Karbon Yakalama Sistemi Amerikan Denizcilik Bürosu'ndan Onay Aldı.

Singapur merkezli teknoloji firması tarafından yapılan açıklamada, yerleşik bir egzoz gazı filtreleme sistemine bir karbon yakalama ve depolama modülünün geliştirilerek (Carbon capture and storage module) yerleştirildiği, söz konusu ekipmanın yakıt içerisindeki sülfür ve partikül maddeyi %99 oranında filtreleyebildiği ve böylelikle gemi makinalarından kaynaklanan karbon emisyonlarının %40'a kadar olan oranının yakalanabildiği duyuruldu.

 

Söz konusu sistemin ilgili firmanın filosundaki 20'den fazla gemiye kurulmuş olduğu ve yapılan başvuru neticesinde Amerikan Denizcilik Bürosu (American Bureau of Shipping-ABS) tarafından prensip olarak açık deniz gemilerinde karbon yakalama sistemine onay verildiği belirtilerek karbondioksit emisyonunu yakalama oranı bakımından ilerlemenin dikkate değer olduğu kaydedildi. 

ABS yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, onay verilen teknolojinin kükürt ve partikül maddenin %99'unu filtreleyen prefabrike bir gaz temizleme sisteminden oluştuğu, gemide karbon yakalama konusunun endüstrinin karbonsuzlaştırılması çabasında kritik bir teknoloji olduğu, filtreleme sisteminin ABS'nin yerleşik karbon yakalama gerekliliklerini karşılayarak önemli ölçüde ilerleme sunduğu vurgulandı.

Buna ilaveten, firma tarafından sistem kapsamında sürdürülen çalışmaların devamında karbon yakalama ve depolama modülüne kıyıya taşınan karbondioksit pilini (CO2 battery) şarj etme özelliğinin ekleneceği ifade edildi. (Kaynak: Lloyd's List)

3) Amsterdam ve Porto Arasında Sürdürülebilir Yelkenli Feribot Hizmeti Başlıyor.

Kargo komisyoncuları ve seyahat acentelerinden oluşan uluslararası bir ortaklığın Amsterdam ve Porto arasında Birleşik Krallık ve Fransa'da yer alan bazı kruvaziyer limanlarına da uğrayacak şekilde yeni bir yelkenli feribot hizmetinin sağlanması üzerine iş birliği yaptığı duyuruldu.

Söz konusu iş birliği kapsamında; EcoClipper adı verilen projenin ilk sürdürülebilir hat hizmeti olarak 22 Nisan 2023'te faaliyete geçeceği ve iki direkli geminin ticaret ve seyahat rotasına giren ilk yelkenli gemisi olacağı ve 12 yolcuya kadar maksimum yaklaşık 70 metreküp kargo alabileceği ve bu yeni seyahat hattının Amsterdam, Penzance, Porto, Noirmoutier, Saint Nazaire, Torquay, Londra ve Scheveningen limanlarına tarifeli seferler (yılda üç gidiş-dönüş) düzenleyeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak kurulan proje konsorsiyumunca yapılan açıklamada, proje ortaklarının kendi alanlarında sürdürülebilir seyir konusunda uzmanlaştığı, yelkenli gemilerde sürdürülebilir seyrin öncülüğünün COVID-19 salgını öncesi başlatıldığı, ortaya konan çalışmalar neticesinde seyahat edenlerin talebinin gemi arzından üç kat daha fazla olduğunun ortaya çıktığı, salgın sonrası Avrupa'da "uçuş utancı" (flight shame) olarak bilinen bir uçuş karşıtı hareketin geliştiği, bu açıdan son zamanlarda uzun mesafeli tren yolculuğuna önemli oranda bir talebin bulunduğu ve yakın gelecekte yelkenli gemilere geçiş yapılmasının öngörüldüğü, gerçekleştirilecek bu yeni hizmetin Avrupa Komisyonu'nun deniz taşımacılığındaki sera gazlarını 2030 yılına kadar %55 oranında azaltma hedefiyle tutarlılık taşıdığı ve buna ilaveten Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve Portekiz arasında sürdürülebilir ve emisyonsuz seyahat imkanlarına yönelik artan talebi karşılamayı hedeflediği ifade edildi. (Kaynak: EcoClipper, Hellenic Shipping News)

4) Büyüyen Deniz Tehditlerini Ele Almak İçin Avrupa Birliği Deniz Güvenliği Strateji Anahtarı Güncellendi.

Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından yapılan açıklamada, denizlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve deniz alanını yeni tehditlere karşı korumak için geliştirilmiş bir Avrupa Deniz Güvenliği Stratejisi'ne (European Maritime Security Strategy-EUMSS) ilişkin Ortak Tebliğ'in ve bu kapsamda söz konusu Stratejinin uygulanması için güncellenmiş bir Eylem Planı'nın kabul edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yetkili AB makamları tarafından yapılan açıklamada; deniz güvenliğinin AB ve Üye Devletler için hayati öneme sahip olduğu, küresel ticaretin %80'den fazlasının deniz yoluyla yapıldığı ve dünyadaki petrol ve gazın yaklaşık üçte ikisinin ya denizde çıkarıldığı ya da deniz yoluyla taşındığı, küresel veri akışlarının %99'unun deniz altı kabloları aracılığıyla iletildiği, bu yüzden küresel denizcilik alanının, okyanusların tam potansiyelinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğe ulaşılması için güvenliğin sağlanmasının zorunda olduğundan hareketle AB'nin deniz güvenliğini hem sivil hem de askeri olarak geliştirmek için elindeki birçok aracı güçlendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada devamla, denizcilikte yeni tehditlere uyum sağlanması açısından 2014 yılında EUMSS'nin kabul edilmesinden bu yana güvenlik tehditleri ve güçlüklerinin katlanarak arttığı ve bunların yeni ve gelişmiş eylemleri gerektirdiği belirtildi.  Bu kapsamda, korsanlık, denizde silahlı soygun, göçmen kaçakçılığı ve insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm gibi uzun süredir devam eden yasa dışı faaliyetlerin kritik sorunlar olmaya devam ettiği ifade edilerek yeni ve gelişen tehditlerle birlikte, artan jeopolitik rekabet, iklim değişikliği ve deniz ortamının bozulmasıyla oluşan sorunlar ve siber saldırılarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, 2023 yılı itibarıyla güncellenen EUMSS'nin AB'nin denizdeki çıkarlarını korumak için harekete geçmesine yönelik bir çerçeve olduğu, güncel stratejinin okyanusların sürdürülebilirliği ve biyoçeşitliliğin korunmasını sağlarken uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra uluslararası kural ve ilkelere saygı duyduğu ve stratejinin, AB ve Üye Devletler tarafından kendi yetkileri doğrultusunda uygulanacağı bildirildi.

Strateji doğrultusunda yayınlanan Ortak Tebliğ ve Eylem Planı'nın AB'nin çıkarlarını gözetecek birkaç entegre eylemi içerdiği ve bunu sağlamak adına aşağıda yer alan altı stratejik hedef kapsamında eylemlerin hızlandırılacağı duyuruldu.

  • Denizde faaliyetler artırılacaktır. Eylemler AB düzeyinde deniz tatbikatları düzenlemeyi, Avrupa deniz havzalarında daha fazla sahil güvenlik operasyonları geliştirmeyi, Koordineli Deniz Varlıkları konseptinin uygulanması için yeni deniz ilgi alanları belirlemeyi (Üye Devletlerin belirli bölgelerde mevcut deniz ve hava varlıklarının koordinasyonunu geliştirmeye yönelik bir araç) içermektedir.
  • Ortaklarla iş birliği yapılacaktır. Eylemler, AB-NATO iş birliğini derinleştirmeyi ve başta BM Deniz Hukuku Sözleşmesi olmak üzere denizde kurallara dayalı düzeni sürdürmek için ilgili tüm uluslararası ortaklarla iş birliğini hızlandırmayı içermektedir.
  • Denizcilik alanında farkındalığa öncülük edilecektir. Eylemler, kıyı ve açık deniz devriye gemisi gözetiminin güçlendirilmesini ve ortak bilgi paylaşım ortamının (common information sharing environment-CISE) güçlendirilmesini içermektedir. Bu eylem ilgili ulusal ve AB makamlarının güvenli bir şekilde bilgi alışverişinde bulunabilmesini sağlamak amacıyla yapılacaktır.
  • Riskler ve tehditler yönetilecektir. Eylemler, sivil ve askeri aktörleri içeren düzenli deniz tatbikatları yapmayı, kritik deniz altyapısını ve gemileri (yolcu gemileri dahil) fiziksel ve siber tehditlerden izlemeyi, korumayı ve denizde patlamamış mühimmat ve mayınlarla mücadele etmeyi içermektedir.
  • Yetenekler artırılacaktır. Eylemler arasında denizcilik alanındaki savunma teknolojileri için ortak ihtiyaçların geliştirilmesi, Avrupa yeni nesil savaş gemisi (new class of warship) gibi projeler üzerindeki çalışmaların hızlandırılması ve denizaltı karşıtlığıyla mücadele yeteneklerinin geliştirilmesi yer almaktadır.
  • Özellikle denizciliğin sivil tarafında hibrit ve siber güvenlik niteliklerini artırarak AB dışı ortaklara açık eğitim programları yürütülecektir.

Güncel EUMSS'nin yayınlanmasının ardından Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association-ECSA) tarafından açıklamada da Avrupa denizcilik endüstrisinin güncellenmiş EUMSS ve ona bağlı Eylem Planını memnuniyetle karşıladığı ve güncellenen stratejinin AB'nin hızla gelişen jeopolitik bağlamda küresel bir deniz güvenliği sağlayıcısı olarak rolünü güçlendirme taahhüdünü pekiştirdiği belirtildi.

ECSA tarafından yapılan açıklamada devamla, denizdeki ekonomik faaliyetlerin korunması, AB ve Üye Devletlerinin, vatandaşlarının ve ortaklarının çıkarlarının korunması için çok önemli olduğu, bu nedenle ECSA'nın, yeterli deniz ve hava unsurları sağlayarak  AB NAVFOR Atalanta gibi AB deniz operasyonlarını güçlendirme hedefini desteklemekte olduğu, AB Koordineli Deniz Konuşlanması (Coordinated Maritime Presences-CMP) konseptinin Gine Körfezi'ndeki pilot aşamasından öğrenilen derslere dayanarak sinerji yaratabileceği ve unsurların ortaya çıkan tehditlere yanıt vermek için esnek ve verimli bir şekilde konuşlandırılabileceği, bu bağlamda denizcilik sektöründe dijital ve hibrit tehditlerin ele alınmasının yanı sıra altyapı ve açık deniz kurulumlarının dayanıklılığını artırmaya yönelik yapılan vurgunun da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Buna ilaveten, güncellenen stratejinin güvenlik ve denizcilik alanında farkındalığı artırma konusunda bölgesel ve uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğinin önemini özellikle vurguladığı ve Avrupa denizcilik endüstrisinin, yeni İletişim ve Eylem Planının hedeflerine katkıda bulunmak için AB ortaklarıyla mükemmel bir iş birliğini geliştirmeye kararlı olduğu bildirildi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu, ECSA)

5) EMSA Akademi 2023 Eğitim Hizmetleri Kataloğu Yayınlandı.

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Safety Agency-EMSA) tarafından yapılan açıklamada 2023 yılı eğitim hizmetleri kataloğunun hazırlanarak yayınlandığı duyuruldu.

Söz konusu kataloğun amacının EMSA'nın öğrenim hizmetlerinin temelini oluşturan programları tek bir belgede ortaya koymak olduğu, EMSA Akademi'nin (EMSA Academy), tüm yararlanıcı kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilere örgün eğitim dışında öğrenme hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş olduğu, Avrupa Komisyonu'nun teknik yardım sağlanması talebine bağlı olarak Ajans tarafından kurulan akademinin AB Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (European Economic Area-EEA) ülkeler, Avrupa'daki komşu ülkeler, AB adayı ve potansiyel aday ülkeler için olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda; EMSA Akademinin eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri için ilgili süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında kullanılan referans standardın ISO 29993:2017 olduğu ve bu standart temel alınarak EMSA Akademi Yönetim Sistemi'nin (EMSA Academy Management System-AMS) geliştirilerek tüm kurumlar için eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik referans çerçeve olarak uygulandığı bildirildi. (Kaynak: EMSA)

6) Nükleer Enerjili Gemi Tasarımı Açıklandı.

Güney Kore menşeili gemi inşa ve açık deniz mühendislik firması tarafından yapılan açıklamada, nükleer güçle çalışan bir geminin tasarım konseptinin geliştirildiği duyuruldu.

Güney Kore haber kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, anılan firmanın Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kurup başkanlığını yaptığı nükleer enerjiyi geliştirme şirketi TerraPower ile 30 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı ve bu anlaşma sonrasında nükleer hedeflere bağlı çalışmaların sonuç verdiği ifade edilerek elde edilen gemi tasarımının 60 MG gücünde 4 adet küçük modüler reaktör (small modular reactor-SMR) etrafında çalışacağı, SMR'nin elektrik çıkışı 300 MW'tan az olan bir nükleer reaktör olduğu, şirketin SMR ile çalışan bir gemi planının ilk kez ayrıntılı olarak açıklandığı ve yapılan anlaşma çerçevesinde üretilecek geminin açık deniz nükleer enerji santrallerinde ve nükleer deniz tahrik projelerinde (nuclear marine propulsion projects) nükleer enerji alanındaki teknik uzmanlığı artıracağı ifade edildi. (Kaynak: Lloyd's List)

7) Los Angeles, Tokyo ve Yokohama Limanları Yeşil Koridor Anlaşmasını Kabul Etti.

Los Angeles, Tokyo ve Yokohama Liman İdareleri tarafından yapılan açıklamada, Tokyo'daki Kaliforniya-Japonya Temiz Enerji Ticaret Misyonu'nda (the California-Japan Clean Energy Trade Mission in Tokyo) sürdürülebilirlik ve çevre konularında resmi bir iş birliği yapmak üzere bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Yeşil denizcilik koridorlarının (green shipping corridors) denizcilik endüstrisinin karbondan arındırma stratejisinin önemli bir parçası haline geldiği vurgulanarak anılan limanların verimliliği artırmak için tedarik zincirinin dijitalleştirilmesi (digitalization of supply chain) dahil olmak üzere çevresel ve sürdürülebilirlik girişimleriyle ilgili en iyi uygulamaları paylaşmayı ve iş birliği yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu liman idareleri tarafından yapılan açıklamada devamla; Los Angeles, Tokyo ve Yokohama Limanları arasında ticaret yolları boyunca karbon emisyonlarını azaltmak, düşük ya da sıfır karbonlu gemileri ve yakıtları teşvik etmek için yeşil denizcilik koridorunun oluşturulmasının planlandığı, Los Angeles Limanı'nın Japonya'nın en büyük ticaret ortaklarından olduğu ve ticaret yolunun karbondan arındırma çalışmalarının her iki liman için de çok önemli olduğu, bu nedenle anlaşmanın ortak bir hedef doğrultusunda ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğu, anlaşmanın tedarik zinciri optimizasyonu ve çevresel sürdürülebilirliğin ötesindeki konularda da iş birliğini içerdiği, diğer özel iş birliği alanları arasında sıfır emisyonlu araçların, kargo elleçleme ekipmanının ve gemilerin test edilmesi ve konuşlandırılması; enerji kullanımı ve alternatif enerji kaynaklarının keşfedilmesi; gemi ve nakliye araçlarının için endüstriyel kirliliği azaltma teknolojileriyle ilgili girişimlerde iş birliği yapılmasının da yer aldığı ifade edildi. (Kaynak:Lloyd's List)

8) Amerikan Denizcilik Bürosu ve Bir Küresel Akıllı Ağ Çözümleri Firması Arasında Dijital Dönüşüm Konusunda Mutabakat Zaptı İmzalandı.

Amerikan Denizcilik Bürosu'nun (American Bureau of Shipping-ABS) kurmuş olduğu yazılım şirketi ABS Wavesight ile bir küresel akıllı ağ çözümleri firması arasında dijital dönüşüm konusunda Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding-MoU) imzalandı.

Söz konusu MoU taraflarınca yapılan açıklamada; sürdürülebilirlik hizmetlerinin ve verilerin müşterilerin gemilerine verimli bir şekilde sunulmasını desteklemek için ortak olarak çalışacağı, yapılan iş birliğinin denizcilik endüstrisinin karşılaştığı bağlantı sorunlarını aşmalarına imkân sağlayacağı, anlaşma aracılığıyla ABS Wavesight'ın üyelerine sunmuş olduğu seyahat optimizasyonu ve gemi yönetimi hizmetlerinde gemilere ve sistemlere yazılımların bağlanabilirliğini ve entegrasyonunu iyileştirmek için bahse konu ağ çözümleri firmasının akıllı hibrit ağının kullanılabileceği, şirketlerin böylelikle gemi operatörlerinin daha hızlı ve daha sık veri güncellemeleri sayesinde daha iyi hizmet alacağı ve bunun da gemi performansını iyileştirmeye ve düzenlenen sefer planlarını optimize edeceği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak ABS Wavesight tarafından yapılan açıklamada; ABS Wavesight'ın denizciliğin karbondan arındırılması ve dijitalleşmesi sürecinde gemilerin daha verimli çalışması için birçok hizmet geliştirdiği ve küresel teknoloji aktörleriyle yapılan iş birliklerinde süreçlere ilişkin risklerin azaltılması ve operasyonel ilerlemenin sağlanması için çalışmalarda bulunulduğu vurgulandı. (Kaynak: ABS)

9) AB Enerji Verimliliği Direktifi Üzerinde Ön Anlaşma Sağlandı.

Avrupa Komisyonu tarafından 2022 yılı Kasım ayının başında, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak ve yakıtta dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla bir çerçeve önerisi sunuldu. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) kapsamında görüşmeleri devam eden "Enerji Verimliliği Direktifi" (Energy Efficiency Directive) ile ilgili yasama sürecinin sonuna yaklaşılmış olduğu ve bahse konu mevzuat ile yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak için önceki acil durum önlemlerinin tamamlanılmasının amaçlandığı belirtildi.

Söz konusu mevzuatın güneş enerjisi, yenilenebilir enerji santralleri ve ısı pompaları alanlarını kapsadığı vurgulanarak bu enerji kaynaklarının, verimli ısıtma özelliklerinin yanı sıra, nihai olarak tüketicilere fayda sağlayacağı düşünülen düşük işletme ve kurulum maliyetlerine sahip olduğu değerlendirilmektedir. Anlaşmaya göre 2030 yılına kadar ulaşılması planlanan enerji verimliliği hedefi ise %11,7 olarak belirlenmiştir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

10) FuelEU Maritime: Denizcilik Sektörünün Dekarbonizasyonu İçin Ön Anlaşma Sağlandı.

Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında yapılan ön anlaşmanın ardından yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtların yaygınlaşmasıyla, Avrupa Birliği'nde (AB) denizcilik sektörünün karbon ayak izinin azalması öngörülmektedir. Avrupalı gemi sahipleri, FuelEU Maritime Yönetmeliği'nin iklim hedeflerini olumlu karşılamakta olup, bu yönetmeliği denizcilik sektöründe enerji dönüşümü için doğru koşulların oluşturulmasına yönelik temel bir basamak olarak görmektedir. Ayrıca Avrupalı gemi sahipleri, uygun yakıt altyapısı mevcut olmadığında gemi sahiplerinin cezalandırılmaması için kıyıda güç kaynağı (On-shore Power Supply-OPS) gerekliliklerinin Alternatif Yakıt Altyapısı Yönetmeliği (Alternative Fuel Infrastructure Regulation-AFIR) hükümleriyle uyumlu hale getirilmesinden memnuniyet duymaktadır.

AB'nin "Fit for 55" mevzuat paketinin önemli bir parçası olan "FuelEU Maritime" girişiminin ana hedefinin yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtlara olan talebi ve bunların tutarlı kullanımını artırmak ve denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltırken, deniz trafiğinin sorunsuz işleyişini sağlamak ve iç pazarda bozulmaları önlemek olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu yönetmelik, sektörün enerji geçişine yönelik olarak kullanılabilecek yakıtlar konusunda sektöre net iklim hedefleri ve rehberlik sağlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için Yönetmeliğin temiz yakıt üretimini teşvik etmesi esastır. Yönetmelik üzerinde mutabık kalınan anlaşma metni, yakıt tedarikçilerine daha merkezi bir rol verilmesi konusunda atılmış bir adım olarak görülmektedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin, Yenilenebilir Enerji Direktifi'nin revizyonu için devam eden müzakereler kapsamında temiz denizcilik yakıtları için yakıt tedarikçilerine ilişkin bağlayıcı hedefler üzerinde düşünmesi olumlu karşılanmıştır.

Bahse konu yönetmeliğin, deniz taşımacılığını AB'nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerinin merkezine almayı amaçladığı bilinmekte olup Avrupa İklim Kanunu'nun yerine getirilmesinde temel bir rol oynaması beklenmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu, ECSA)

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

imeak_dto_nisan_2023_ab_b_lteni_hk.pdf