İMEAK DTO Haziran 2024 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

Avrupa’da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

  1. Deniz Ticareti Çatı Kuruluşları Yeni AB İthalat Beyan Sistemi Konusunda Eylem Çağrısında Bulundu

Taşıyıcıları, aracıları (forvarder) ve gemi operatörlerini temsil eden küresel ve Avrupa deniz ticareti kuruluşları, Avrupa Birliği (AB), Norveç, İsviçre ve Kuzey İrlanda'ya deniz, karayolu veya demiryolu ile sevkiyat yapan tüm işletmelere, 3 Haziran 2024 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan yeni İthalat Kontrol Sistemine (Import Control System- ICS2) hazırlıklı olmaları konusunda acil bir uyarı yayımladı.

Bu kapsamda, Dünya Denizcilik Konseyi, Uluslararası Nakliyeciler Federasyonu, Küresel Nakliyeciler Forumu, Avrupa Topluluğu Brokerler ve Acenteler Birliği, Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği, Avrupa Nakliyeciler Konseyi ve Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği tarafından yeni kontrol sisteminin önemi ve AB varışlı veya AB aktarmalı sevkiyatlar üzerinde yaratacağı etkiler önemle vurgulandı.

ICS2'nin tedarik zincirindeki farklı kuruluşları farklı zamanlarda ve farklı şekillerde nasıl etkileyeceğini anlamanın yanı sıra, yeni gerekliliklerin uygulanmasına ilişkin farkındalığın da oldukça önem taşıdığı ifade edildi.

ICS2, AB'deki gümrük idareleri tarafından ortaklaşa uygulanan ve ithal edilen mallarda yüklemeden veya AB sınırına varmadan önce belirli koşulların sağlanmasını gerektiren gelişmiş bir güvenlik rejimidir. Havayoluyla kargo sevkiyatları için 2023 yılında uygulamaya konulan sistem, Haziran 2024’ten itibaren deniz taşımacılığını ve 2025 yılında karayolu veya demiryoluyla gerçekleştirilen sevkiyatları kapsayacak şekilde genişletilecektir. Bu kapsamda, bir sevkiyattaki her bir ürün için 6 haneli GTİP kodlarının, 'kabul edilebilir bir açıklamanın' ve ayrıntılı alıcı ve satıcı bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Tedarik zincirindeki farklı tarafları temsil eden kuruluşlar, AB'ye ithalat yapan işletmelere, ICS2'nin kapsamının genişletilmesi konusunda hazırlıklarına şimdiden başlamaları ve uygulamadan nasıl etkilenecekleri konusunda daha fazla bilgi edinmeleri hususlarını da ifadelerine ekledi.

ICS2 gerekliliklerine uyulmamasının ise, AB'ye yapılan ihracatlarda ve AB'ye ithal edilen mal sevkiyatında gecikme ve aksamalara neden olacağı ve AB Üye Devletleri uygulamalarına göre beyan verilerini ICS2'ye göndermekle yükümlü taraflar için ceza yaptırımlarına neden olacağı belirtildi. (Kaynak: ECSA) 

 

  1. IMO, Kızıldeniz'deki Gemilere Yönelik Yasadışı ve Haksız Saldırıları Kınadı

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organization-IMO) bağlı üye devletler, Deniz Güvenliği Komitesi 108. oturumu için 15-24 Mayıs tarihleri arasında bir araya geldi.

IMO üye devletleri, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapan gemilere ve denizcilere yönelik devam eden saldırılara derhal son verilmesi çağrısını yineledi.

Londra'da toplanan IMO Deniz Güvenliği Komitesi aldığı kararla, dünyanın en kritik su yollarından birinde seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan ve aynı zamanda bölgesel ve küresel ticarette büyük aksamalara neden olan saldırıları “yasadışı ve haksız” olarak ifade ederek kınadı.

Karar, Husilerin Kasım 2023'te MV Galaxy Leader gemisini ele geçirmesinden bu yana, bu konuya yönelik IMO üye devletleri tarafından kabul edilen ilk karar olma niteliğini taşımakta. Söz konusu tarihten itibaren, Galaxy Leader'ın 25 mürettebatının rehin alındığı ve çok sayıda denizcinin hayatını yitirmesine neden olan yaklaşık 50 tehlikeli deniz saldırısı gerçekleştirildi. Buna yönelik olarak Deniz Güvenliği Komitesi, tüm rehinelerin acilen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kararda, “Husilerin pervasız eylemlerinin masum hayatları tehlikeye attığı, acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasını aksattığı, yardımların maliyetini artırdığı ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığı” ifade edildi.

Komite, krizi çözmek için barışçıl şekilde diyalog kurulması ve diplomasi çağrısında bulundu. Özellikle Husiler üzerinde etkisi olabilecek taraflara saldırılara son vermek için nüfuzlarını kullanmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca, 176 IMO üye devletinin tamamının hedeflenen BM silah ambargosu kapsamında Husilere doğrudan veya dolaylı yoldan silah ve malzeme tedarikini engellemekle yükümlü olduğu vurgulandı.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez tarafından yapılan açıklamada; "IMO üye devletleri bu pervasız saldırıları kesin bir dille kınamaktadır. Denizcilik sektörü, dünya nüfusunun can damarı olan tedarik zincirini ayakta tutmaktadır. Masum denizciler ve ticari gemiler, jeopolitik gerilimler yüzünden engellenmeden serbestçe seyrüsefer yapabilmelidir. Tüm hükümetleri ve ilgili kuruluşları krizden etkilenen denizcilere azami yardım sağlamaya ve bu krize bir çözüm bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

IMO’nun, üye devletler ve uluslararası endüstri kuruluşlarından paydaşlarla iş birliği içerisinde durumu izlemeye devam edeceği bildirildi. (Kaynak: IMO)

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

imeak_dto_haziran_2024_ab_b_lteni_hk.pdf