İMEAK DTO Mayıs 2024 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

 

Avrupa’da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

1. BIMCO ve IBIA Yakıt ve Denizcilik Sektörlerinin Sorunlarına Yönelik İşbirliği Yapacak

Uluslararası Bunkerciler Birliği (The International Bunker Industry Association-IBIA) ile Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (Baltic and International Maritime Council-BIMCO); bunker, deniz enerjisi ve denizcilik sektörlerine ilişkin sorunlar ve fırsatlar konusunda iş birliği yapmak ve denizcilik sektörünün dekarbonizasyon çabalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bir Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding-MoU) imzaladı.

Taraflar, daha temiz yakıtlara ve verimli ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarına geçişi kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi çözümler ve girişimler geliştirmek için bu konudaki uzmanlıklarından ve kaynaklarından yararlanma konusunda anlaşmaya vardılar. Taraflar arasındaki Mutabakat Zaptı aşağıdaki temel alanları ele almaya odaklanacak:

Araştırma ve Geliştirme: Bunker/deniz enerjisi endüstrisi ve denizcilik sektörüyle ilgili araştırma girişimleri, çalışmalar ve projelere yönelik iş birliği yapılması.

Bilgi paylaşımı: Her iki kuruluşun üyelerine faydalı olabilecek ilgili bilgilerin, yayınların ve verilerin paylaşılması.

Eğitim ve öğretim: Denizcilik ve bunker/deniz enerjisi endüstrisindeki uzmanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik ortak eğitim programları, seminerler ve eğitim girişimleri imkanlarının araştırılması.

Etkileme: Sektörün karşılaştığı ortak sorunları ve zorlukları çözmeye yönelik çaba gösterilmesi konusunda birlikte çalışılması.

Mutabakat Zaptı ile ilgili konuşan IBIA İcra Direktörü Alexander Prokopakis; IBIA ve BIMCO arasındaki bu ortaklığın, denizcilik endüstrisinin dekarbonizasyonu konusundaki sorunlara çözüm bulma yolunda atılan önemli bir adım olduğunu ve sektörün denizcilik faaliyetleri kapsamında daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlemeye yönelik ortak kararlılığını vurguladığını ifade etti.

BIMCO Genel Sekreteri ve CEO'su David Loosley ise yaptığı açıklamada; IMO'nun güncellenmiş sera gazı stratejisinin kontrol noktaları ve hedefleri doğrultusunda çalışırken, çalışmaların denizcilik sektörünün dekarbonizasyonunu etkileyen ve destekleyen tüm sektörlere yönelik olarak yürütülmesinin kilit önem taşıyacağını ve gemilerimizin bu süreçte birçok farklı yakıt çözümüne yöneleceğini; dolayısıyla bu yakıtların güvenirliği ve kullanılabilirliği konusunda çalışmalar yapılmasının büyük önem ifade ettiğini dile getirdi.

IBIA ve BIMCO’nun, küresel denizcilik endüstrisi için daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir geleceğe doğru ilerlemeyi teşvik etmeye kararlı oldukları vurgulandı. (Kaynak: BIMCO)

2. ABS, Açık Denizde Elektrik Enerjisi İkmalini Geliştirmek İçin BlueBARGE Projesine Liderlik Edecek

Amerikan Denizcilik Bürosu (American Bureau of Shipping-ABS), açık denizde elektrik enerjisi ikmali için kapsamlı bir çözüm geliştirmek üzere Horizon Europe programı tarafından finanse edilen ve 10 Avrupa ülkesinden 14 ortağın yer aldığı bir program olan BlueBARGE Projesi'ne katıldı.

ABS, 36 ay süreli ve 11 milyon Euro bütçeli projeye liderlik edecek ve konsorsiyumu güvenlik, sınıflandırma ve mevzuata uygunluk konularında destekleyecektir.

Yerel kirliliği ve sera gazı emisyonlarını sınırlamak için BlueBARGE, limana yanaşan gemilere elektrik enerjisinin liman tarafından verilmesi için limanda gemi besleme uygulaması (Cold Ironing) olarak bilinen yeni bir yöntem geliştirmekte ve test etmektedir. BlueBARGE modeli, demirlemiş gemilere açık denizde elektrik enerjisi tedarikini inceleyecektir. Elektrik entegrasyonu, gemiler, limanlar ve yerel ağlarla platform arayüzünün yanı sıra operasyonel güvenlik ve mevzuata uygunluk hususlarıyla ilgili zorlukları ele alacaktır.

ABS İş Geliştirme Müdürü ve Sözleşmeli Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Avrupa Başkanı Konstantinos Voutzoulidis tarafından yapılan açıklamada; ABS olarak, armatörler, tersaneler ve diğer paydaşlar için dünya çapında en son teknolojiye sahip elektrifikasyon projelerini desteklemekte oldukları, elektrifikasyon ve güç bağlantısı teknolojilerini geliştirmek için derin endüstri bilgilerini kullanmak ve gemilerle liman altyapılarının giderek daha fazla elektrikli ve birbiriyle bağlantılı hale gelmeleriyle oluşan riskleri kavramak adına iyi bir konumda oldukları, Avrupa Birliği’ndeki ve uluslararası arenadaki elektrifikasyon ve dekarbonizasyon hedeflerine ulaşmak için denizcilik endüstrisini desteklemek amacıyla böylesine büyük bir konsorsiyumla işbirliği yapmaktan heyecan duymakta oldukları ifade edilmiştir.

Yapılan açıklamada devamla, ABS’nin, denizcilik sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmasına yardımcı olmak için başta elektrifikasyon olmak üzere ek alternatif enerji seçeneklerine ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olduğu belirtilmiştir. (Kaynak: ABS)

3. Nükleer Enerji Denizcilik Örgütü Kuruldu

Denizcilik sektöründe nükleer enerji çözümleri geliştirilmesiyle ilgilenen önde gelen sınıflandırma kuruluşları, gemi inşacıları ve mühendislik şirketlerinden oluşan bir grup, Nükleer Enerji Denizcilik Örgütü'nü (Nuclear Energy Maritime Organization-NEMO) kurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, NEMO’nun, ilgili uzmanlığa sahip paydaşları bir araya getirerek, nükleer enerjinin denizde konuşlandırılması, işletilmesi ve kullanımdan kaldırılmasına ilişkin standartların ve kuralların geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası düzenleyicilere yardımcı olmayı hedeflediği ifade edildi.

Merkezi Londra’da bulunan ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde faaliyetlerine başlayacak olan örgütün, sektör için rehberlik sunmak ve güvenlik, emniyet ve çevre standartlarını geliştirmek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency-IAEA) ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Denizde konuşlandırılan gelişmiş nükleer teknolojilerin; çevresel etkileri azaltabileceği, sosyal sorumluluğu geliştirebileceği ve ekonomik rekabet gücünü artırabileceği vurgulanırken, küresel ölçekte dekarbonizasyona geçişte en çok zorluk yaşayan sektörlerin karbonsuzlaştırılmasına olanak sağlamak için hayati önem taşıdığı dile getirildi.

NEMO’nun, üyelerinin network oluşturması ve gelişimi teşvik etmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak için düzenleyiciler arasında işlevsel bir bağlantı kurulmasının kolaylaştırılması amacıyla bir platform kurmayı hedeflediği aktarıldı.

Organizasyonun kurucu üyeleri arasında, klas kuruluşlarını temsilen; Lloyd’s Register, Rina ve Bureau Veritas’ın, gemi inşacılarını temsilen; Güney Koreli gemi üreticisi HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering şirketi ve Onomichi Tersanesi’nin (Japonya) ve sektörü temsilen; Amerikalı nükleer enerji devi Westinghouse Electric ve nükleer inovasyon şirketi Core Power’ın yer aldığı bildirildi.

Eski IAEA Nükleer Güvenlik Başkanı ve Lloyd's Register Küresel Nükleer Direktörü ve aynı zamanda organizasyonun ilk başkanı olacak Mamdouh el-Shanawany, yaptığı açıklamada; yüzen nükleer enerji için değerli ve etkili bir ses olacağına inandıkları NEMO'yu hayata geçirdikleri için büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek vizyon ve değerlerini paylaşan tüm paydaşlarını aralarına katılmaya ve bu dinamik ve ileriye dönük ittifakın bir parçası olmaya davet ettiklerini dile getirdi. (Kaynak: Lloyd's List, NEMO Web Sitesi).

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

 

 

 

imeak_dto_may_s_2024_ab_b_lteni_hk.pdf