İMEAK DTO Nisan 2024 AB Bülteni

Sayın Üyemiz,

Avrupa’da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları, deniz çevresinin korunması, dijital dönüşüm, denizcilikte teknolojik uygulamalar ve araştırma alanında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

1. SEA EUROPE Denizcilik Sektörünün Yeşil Dönüşümü İçin Taahhütte Bulundu.

SEA Europe, 29 Ocak 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa mobilite sektörü ekosistemi için “Dönüşüm Yolu”nu memnuniyetle karşılıyor. Bu, sektör paydaşları ile politikacılar arasında iki yıllık bir “ortak geliştirme” sürecinin sonucu ortaya çıkmış olup yeşil ve dijital dönüşümü ve ekosistemin direncini artırmak için gereken zorlukları, fırsatları ve eylemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bir sonraki adım, ekosistemin tüm aktörlerini içeren bir “ortak geliştirme” sürecidir. Bu süreç, SEA Europe Genel Sekreteri Christophe TYTGAY’ın da davet edildiği, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa etkinliği ile başlatılmıştır.

Avrupa Komisyonu, deniz taşımacılığının yeşil dönüşümü, dijitalleşmesi ve direncinin artırılmasına yönelik paydaşları taahhütte bulunmaya davet etmiştir. SEA Europe, Avrupa denizcilik teknoloji sektörünün geleceğin Avrupa deniz filosunun dekarbonizasyonunu ve dijitalleşmesini Avrupa tersanelerinde ve Avrupa teknolojisiyle gerçekleştirmek için bir taahhüt sunmuştur. (Kaynak: SEA Europe)

2. EMSA Tarafından AB ETS Webinarı Düzenlendi.

Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency-EMSA) tarafından, Avrupa Komisyonu İklim Eylemi Genel Müdürlüğü (Directorate General for Climate Action-DG CLIMA) ile birlikte Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’nin (AB ETS) denizcilik sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerine sektör ve denizcilik paydaşlarına yönelik olarak dördüncü webinarı 5 Mart 2024 tarihinde düzenlenmiştir.

Denizcilik sektörü paydaşlarının katılımıyla düzenlenen webinar 2024 yılı raporlama döneminde uygulanan İzleme Planı’na odaklanmış olup EMSA internet sayfasında yer almaktadır. EMSA, DG CLIMA ile birlikte AB ETS'nin denizcilik sektörüne genişletilmesi ve MRV Yönetmeliği’ndeki değişiklikler hakkında bilgi ve düzenli olarak güncellenen soruların cevaplarını içeren bir bilgi merkezi aracılığıyla bir kaynak seti yayınlamıştır. Bu kaynaklar da EMSA internet sitesinde yer almaktadır. (Kaynak: EMSA)

3. Son Dönemlerde Gerçekleştirilen Somali Korsan Saldırıları Gemilerde Alınacak Güvenlik Önlemlerinin Önemini Vurguluyor.

Son aylarda uluslararası sularda birçok ticari gemi Somalili korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Bu olaylar, BMP5'in (Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde Korsanlığı Caydırmak ve Deniz Güvenliğini Artırmak için En İyi Yönetim Uygulamaları) denizcilik endüstrisindeki kritik öneminin önemli bir hatırlatıcısı oldu.

14 Aralık 2023'te Malta bayraklı dökme yük gemisi MV Ruen, Somalili bir korsan saldırısı ve ardından yaşanan kaçırma olayı ile karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde, Bangladeş bayraklı dökme yük gemisi MV Abdullah da 12 Mart 2023 tarihinde kaçırılmıştı. Bu iki olay, Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Husiler’in de nakliye gemilerine düzenledikleri saldırılar nedeniyle deniz güvenliğinin bir kez daha öncelik haline geldiği bir dönemde meydana gelmiş bulunmaktadır.

MV Ruen ve MV Abdullah gibi ana seyir güzergahındaki ticari gemiler saldırıya uğrarken Somalili korsanların son dönemdeki saldırılarındaki artış, ağırlıklı olarak balıkçı gemilerini(dhow) etkilemiştir. Somalili korsanların Husilerle veya Yemen'deki suç ağlarıyla işbirliği yapıyor olabileceğine dair göstergelerse durumu daha da karmaşık hale getirmektedir. 26 Kasım 2023'te MT Central Park tankerini kaçırma girişiminin ardından korsanların Somali yerine Yemen'e kaçması ise bu şüpheleri daha çok desteklemiştir.

Önemle Tavsiye Edilen Gemi Koruma Önlemleri

Güney Kızıldeniz, Aden Körfezi ve kuzeybatı Hint Okyanusu'nda artan güvenlik kaygıları, bu bölgelerdeki gemilerin BMP5'te özetlendiği gibi kendi savunma önlemlerini uygulamalarına yönelik acil ihtiyacı vurgulamaktadır.

BMP5 yönergelerinin tamamı her gemi için geçerli olmasa da çoğunluğu gemiler için geçerlidir. BMP5, gemi sahiplerine kapsamlı, gemiye ve seyre özel bir güvenlik riski değerlendirmesi yapmalarını, hareketleri ve gözlemleri askeri yetkililere raporlamalarını ve korsanların gemiyi tespit edip gemiye çıkmalarını zorlaştırmalarını tavsiye etmektedir.

Silahlı Güvenlik Personeli

BMP5, ticari gemilerde silahlı güvenlik personelinin kullanılmasını önermemekte veya onaylamamaktadır. Bu karar, geminin bayrak devleti ve herhangi bir kıyı devleti tarafından yetkilendirilmesi koşuluyla, bireysel gemi işletmelerinin takdirine bırakılmıştır. Ancak geçmişte yaşanan korsanlık olayları sırasında deneyimli ve yetkin silahlı güvenlik personeli istihdamı, gemilerin korsanlara karşı savunulmasında etkili olmuştur. Yine de silahlı güvenlik kullanılması konusunda kazara ateş etme riski, yasal riskler vb. dezavantaj ve avantajların dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. (Kaynak: BİMCO)

4. IMO Toplantısında Kızıldeniz’de Yaşanan Tehdit İfade Edildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (Marine Environment Protection Committee-MEPC81) 81. Oturumu, tekrarlanan Husi saldırılarının ardından Kızıldeniz'de denizcilerin ve gemi taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik çağrılarla açıldı.

IMO üyesi ülkeler, devam eden Husi saldırıları ve bölgede Somalili korsanların yeniden faaliyet göstermesiyle ilgili endişelerini dile getirirken, Yemen hükümeti çevreye zarar vermemek için batık Rubymar'ın kurtarılması konusunda uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Bununla birlikte, MEPC üye devletleri de bölgede devam eden saldırılar esnasında Kızıldeniz'deki denizcilerin ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması adına ortak görüş bildirdi.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Husilerin denizcilere yönelik devam eden saldırılarının "kati surette kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Dominguez, dökme yük gemisi True Confidence'da iki Filipinli ve bir Vietnamlı denizcinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Filipinler ve Vietnam delegasyonlarına taziyelerini iletirken yaklaşık dört ay önce Husiler tarafından kaçırılan Ro-Ro gemisi Galaxy Leader ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasına ilişkin olarak da çağrısını yineledi.

Oturumda birçok IMO ülkesi tarafından da, söz konusu saldırıların durdurularak uluslararası hukuka uyulması yönünde görüşler iletildi. (Kaynak: IMO)

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

imeak_dto_nisan_2024_ab_b_lteni_hk.pdf