• Home
  • |
  • Tekne Satışı Hk.

Tekne Satışı Hk.

Erdek İcra Dairesi'nden alınan 06.12.2023 tarih ve 2019/223 TLMT. sayılı yazıda; Müdürlükleri dosyasından satışına karar verilen gemi ile ilgili düzenlenen, "Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Artırma İlanı"nın yazıları ekinde gönderilmiş olup, 1. Satış Günü Olan 28/02/2024 gününden 1 ay önce olmak kaydı ile üyelerimize duyurulmak suretiyle ilanın yapılması ve ilanın yapıldığına dair düzenlenen tutanağın satış gününden evvel Müdürlükleri dosyasına gönderilmesi hususları istenmektedir.

Satışa ilişkin taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri vb. teknik bilgileri içeren yazı ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel/Teknik/Ticari ve İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

2863_829_tekne_sat_hk.pdf