• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması

"Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 02.01.2024 tarih ve 32417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz Konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular Turizm ve Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

3_4_yurt_d_nda_bulunan_veya_yabanc_bayrak_eken_teknelerin_t_rk_bayra_na_ge_i_ine_ili_kin_tebli_in_y_r_rl_kten_kald_r_lmas_.pdf