• Anasayfa
  • |
  • Yıllık İşletme Cetveli 2023 Süre Uzatımı

Yıllık İşletme Cetveli 2023 Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda; 6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin,

bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı "Yıllık İşletme Cetvelini" her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmalarının zorunlu olduğu, süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacağı, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önem arz ettiği ve 2023 yılı yıllık işletme cetvellerinin verilme süresinin 06.05.2024 saat 23:59'a kadar uzatıldığı bildirilmiştir. Konuyla ilgili bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

323_1103_sirk_ler_no_323_y_ll_k_i_letme_cetveli_2023_s_re_uzat_m_.pdf