• Anasayfa
  • |
  • Yerli Malı Belgesi Tebliğ Taslağı

Yerli Malı Belgesi Tebliğ Taslağı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 07.05.2024 tarih ve 4602 sayılı yazısı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen 02.05.2024 tarih ve 5724622 sayılı yazıda, Yerli Malı Belgesi Tebliği Taslağının gönderildiği ve görüş talebinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, cevabi yazımıza esas teşkil etmek üzere, ekte yer alan Yerli Malı Belgesi Tebliği Taslağına yönelik görüş ve önerilerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre en geç 13 Mayıs 2024 mesai bitimine kadar yazılı ve elektronik ortamda Word formatında Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

335_1134_yerli_mal_belgesi_tebli_tasla_.pdf