• Anasayfa
  • |
  • Yaklaşık Maliyet Hesabı (21-G03-00)

Yaklaşık Maliyet Hesabı (21-G03-00)

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarihli ve E. 116182 sayılı yazısında, yazıları ekindeki (Ek-2) listede sunulan malzemeleri 17.07.2017 tarih ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 16/b maddesi kapsamında "Yurt Dışı Temsilcilikler Kanalıyla Yapılacak Mal Alımlarına İlişkin 2021 Yılı İdari Şartnamesi (Ek-1)" esasları dahilinde doğrudan temin usulü ile  tedarik etmeyi planladıkları belirtilmektedirler.

Söz konusu listede yer alan 100 kalem malzemeye ilişkin birim fiyatların (KDV hariç), yaklaşık maliyet tespitinde kullanılmak üzere, yazılarında "Fiyat Teklifi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar" başlığı altında yer verilen esaslar dâhilinde 05 Mart 2021 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

216_631_yakla_k_maliyet_hesab_21_g03_00_.pdf