• Anasayfa
  • |
  • VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması hk.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması hk.

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.08.2023 tarih ve 8930 sayılı ekli yazısında, 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/87 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Kurul kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkemizdeki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından büyüdüğü, iş hacimlerinin genişlediği ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı dikkate alınarak, 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan istisna limitinin 25 milyon Türk Lirasından 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına karar verildiği, bu kapsamda yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların  VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduğu bildirmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim. ”

572_2025_verbis_kay_t_y_k_ml_l_nde_de_i_iklik_yap_lmas_hk.pdf