• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması

Sayın Üyemiz;

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması”na ilişkin olarak 9 Eylül 2021 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 244 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli Karar (Karar Sayısı: 6560) 15 Aralık tarih ve 32044 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış olup,

               

Bahse konu anlaşmada; Sulama sistemlerinin işletme, bakım ve yönetim hizmetleri ve faydalananlara devri konusunda her iki ülke arasında bilgi/tecrübe paylaşımı ile tatlısu balıkçılığı faaliyetlerinde teknik işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı ve Su Ürünleri Üreticilerimizi de ilgilendiren “Tatlısu Balıkçılığı” konu başlığının da yer aldığı söz konusu Anlaşma'ya Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

               

Bilgilerinize arz/rica ederim.

915_3879_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ile_tacikistan_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_su_alan_nda_i_birli_i_anla_mas_hk.pdf