• Anasayfa
  • |
  • TEK PAZAR PROGRAMI-Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı Hk.

TEK PAZAR PROGRAMI-Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 02.05.2024 tarih ve E-34221550- 720-4430 sayılı yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ulusal koordinasyonu yürütüldüğü belirtilen, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı"nın yerini, 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de Katılım Anlaşması imzalanan ve 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen "Tek Pazar Programı (TPP) -COSME Bileşeni"nin aldığı,

KOSGEB'in Tek Pazar Programının ulusal koordinatörü olarak yetkilendirildiği, ülkemizin programdan yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik olarak; programın tanıtılması, çağrıların duyurulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürütmekte olduğu,

Bu çerçevede, Tek Pazar Program -COSME Bileşeni kapsamında yayımlanan ve ekte bilgileri sunulan "Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı -Erasmus for Young Entrepreneurs - junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)" proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek kurumların çağrı ve başvuru süreci hakkında bilgi almaları için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde online bir eğitim gerçekleştirileceği,

Söz konusu online eğitime https://forms.gle/y3x98d2EnSabpcXy5 adresinde yer alan kayıt formu doldurularak katılım sağlanabileceği ve toplantı linkinin kayıt formunu dolduran kişilere e[1]posta aracılığıyla iletileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

326_1110_tek_pazar_program_gen_giri_imciler_i_in_erasmus_a_r_s_hk.pdf