• Anasayfa
  • |
  • Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına ilişkin Karar Hk.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına ilişkin Karar Hk.

Tarım sigortaları havuzu tarafından 2024 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin karar 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, teminat altına alınacak ürünler ve riskler belirlenerek;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

  • Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını,
  • Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık,
  • Terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri,

riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Karar’a Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

5_8_tar_m_sigortalar_havuzu_taraf_ndan_2024_y_l_nda_kapsama_al_nacak_riskler_r_nler_ve_b_lgeler_ile_prim_deste_i_oranlar_na_ili_k.pdf