• Anasayfa
  • |
  • SAMSUN LIMAN TÜZÜĞÜNDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TÜZÜK HK

SAMSUN LIMAN TÜZÜĞÜNDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TÜZÜK HK

“Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük” 02.03.2006 tarih ve 26096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Tüzüğün 1 inci maddesi, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve 23 üncü maddesi değiştirilmiş, 25 inci maddesi’ne yeni bir fıkra eklenmiş, 2 nci maddesinde yer alan "(EK Kroki)" ibaresi (EK-2) olarak değiştirilmiş ve Tüzüğün ekinde yer alan Kroki çıkarılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)