Profilleme şamandırası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 10.11.2023 tarihli ve 1528289 sayılı yazıda, Bulgaristan'ın UNESCO Daimi Temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na iletilen "İki Adet BulArgo Profilleme Şamandırasının Karadeniz'de Konuşlandırılması Konulu" yazısına atıfla, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (IOC) Küresel ARGO Programı çerçevesinde sıcaklık, iletkenlik ve optik sensörler taşıyan iki adet BulArgo  profilleme  şamandırasının (veri  derleme  amaçlı) Bulgaristan'ın Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (EEZ) 15 Kasım – 15 Aralık 2023 tarihleri arasında bırakılacağının bildirildiği ifade edilerek söz konusu şamandıraların teknik donanımını içeren bilgilerin ilgi tutulan yazıda yer aldığı ve bölgeye  sefer  yapan/yapacak  denizcilerin konu hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

759_2663_2663_eimza.pdf