• Anasayfa
  • |
  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bölge Okulu, İhtisas, Sektör İçi ve Sektöre Entegre Özellikli Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Firma Ön Talep Formu Hk.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bölge Okulu, İhtisas, Sektör İçi ve Sektöre Entegre Özellikli Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Firma Ön Talep Formu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 30.05.2024 tarih ve 5420 sayılı yazı ile On İkinci Kalkınma Planı başta olmak üzere 2024-2026 Orta Vadeli Program, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması ve mesleki eğitimin paydaş kurum ve kuruluşlarının süreçlere aktif katılımını esas aldığı belirtilen iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile yeni açılacak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları İlgi Yönerge doğrultusunda sahip oldukları/olacakları niteliklerine göre bölge okulu, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre özellikli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları olarak belirleneceği,

Bu doğrultuda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu yerlerdeki işletmelerde mesleki eğitime katılımlarının sağlanması adına firmalara yönelik bir anket hazırlandığı, mesleki eğitiminde sektöründe katılımı sağlamak ve firma ön talepleri toplamak adına bu anket çıktıları doğrultusunda yol alınacağı,

Söz konusu anket linkine https://anket.tobb.org.tr/#/anket/sektörel-okullar-firma-ön-talep-formu adresinden ulaşılabileceği ve anketin 10.06.2024 tarihine kadar tamamlanması gerektiği hususları belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

416_1382_milli_e_itim_bakanl_n_n_b_lge_okulu_ihtisas_sekt_r_i_i_ve_sekt_re_entegre_zellikli_mesleki_ve_teknik_orta_retim_kurumlar_.pdf