• Anasayfa
  • |
  • LSA Kod IV. Bölüm ve SOLAS III. Bölüm Değişiklikleri Hak.

LSA Kod IV. Bölüm ve SOLAS III. Bölüm Değişiklikleri Hak.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 1855108 sayılı yazısında, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Gemi Sistemleri ve Ekipmanları (SSE) 10. Dönem Toplantısı'nda, LSA Kod'un IV. Bölümü ve SOLAS III. Bölümde yapılacak değişiklikler ile ilgili görüşmelerin yapıldığı, önerilen değişiklik taslaklarının, üye devletler ve uluslararası kuruluşların görüş ayrılıkları sebebiyle sonuçlandırılamamış olduğu ve karar verilecek hususların neticelendirilmesi amacıyla bir sonraki dönem toplantısına bırakıldığı,

SSE 10. Dönem Toplantısı'nda, LSA Kod'un IV. Bölümü ve SOLAS III. Bölümde yapılacak değişiklikler ile yeni gemiler için kendinden doğrultmalı veya kanopili tersinir can sallarının taşınması gerekliliklerinin görüşüldüğü, bu gerekliliklerin yolcu gemileri ve kargo gemileri için zorunlu olmasının tartışılmış olduğu üye devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki görüş ayrılıklarından ötürü sonuçlandırılamadığı,

Bu bağlamda; kabul edildiği takdirde ülkemiz filosunda bulunan ve inşa edilecek gemilerde kullanılması zorunlu olacak olan kendinden doğrultmalı veya kanopili tersinir can sallarının taşınması gerekliliklerinin belirlenmesinin önem arz ettiğinden söz edilerek, IMO bünyesinde yer alan komitelerde politika geliştirme ve mevzuat oluşturma çalışmalarında kullanılmak üzere Odamızın görüşlerinin gönderilmesi istenmektedir.

Cevabi yazımıza esas teşkil etmek üzere olası görüşlerinizin veya yapılan araştırmalarınızın/çalışmalarınızın 08.05.2024 tarihine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

327_1108_lsa_kod_v_b_l_m_ve_solas__b_l_m_de_i_iklikleri_hak.pdf