LIMAN KONTROLLERI LISTESI

İLGİ: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 10.09.2003 tarih ve P/496/NBP/EG sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, gemilerde yapılacak Liman Devleti Denetimlerinde kullanılacak olan Liman Kontrolleri Listesinin, son gelişmeler de dahil edilmek suretiyle güncellenmiş halinin Türk Loydu’nun Web Sitesinde; www.turkloydu.org Kural ve Yayınlar → Download → Gemilerde Yapılacak Liman Kontrolleri Listesi 2003 adı altında yer aldığı, ayrıca bahse konu dökümanın yakında kitap olarak ta yayınlanacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter