• Anasayfa
  • |
  • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4940)” 22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Ek’li Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliğinde özetle;

1- Yönetmeliğin 3’üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri” ile “Turizm Merkezleri” tanımları;

"a) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan veya doğal, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı, korunması ve geliştirilmesinde kamu yaran bulunan yörelerde, koruma kullanma dengesi gözetilerek sektörel kalkınmanın sağlanması ve turizm sektörünün plânlı ve kontrollü gelişiminin sağlanması amacıyla yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı Kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,

  1. b) Turizm Merkezleri: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte, bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yaran bulunan orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırlan Cumhurbaşkanı Kararıyla tespit ve ilân edilen alanları,"

şeklinde ifade edilmiştir.

2- Aynı Yönetmeliğin 4. Maddesinin (6). Fıkrasında yer alan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, golf, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkanları göz önünde bulundurularak belirlenir.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.         

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4940)” Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular//Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_k_lt_r_ve_turizm_koruma_ve_geli_im_b_lgeleri_ile_turizm_merkezlerinin_belirlenmesine_ve_ilan_na_ili_kin_y_netmelikte_de_i_iklik.pdf