• Anasayfa
  • |
  • KÜÇÜKSU ATIKSU ÖNARITMA TESISIVE DENIZ DEŞARJI İNŞ

KÜÇÜKSU ATIKSU ÖNARITMA TESISIVE DENIZ DEŞARJI İNŞ

İLGİ: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 18.08.2003 tarih ve 214/099                      Sirküler sayılı yazısı. Sayın Üyemiz,           İlgi yazı ile, İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan yazıdan bahisle; İstanbul Boğazı Küçüksu Mevkiinde, İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmakta olan “Küçüksu Atıksu Önarıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı” çalışmalarının 01.09.2002  -  16.08.2003 tarihleri arasında yapılacağının daha önce bildirildiği, Ancak, STFA Deniz İnşaatı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından alışmaların belirtilen tarihte sonuçlanmadığının bildirildiği, ve ekte bir örneği gönderilen duyuru metninde belirtilen tarih (01/09/2003 – 07/04/2003) ve aynı sahalarda 5 aşamalı olarak devam edeceği, Çalışmalar süresince deniz trafiğinin düzenlenmesi ve planlanmasının İstanbul Deniz Trafik Kontrol Merkezince yapılacağı ve VHF Kanal 11, 12 ve 13’ den gemilere duyurulacağı, bildirilmektedir. Bu itibarla, can, mal, çevre ve seyir güvenliğinin temini bakımından anılan bölgede seyir yapan tüm gemi ve deniz vasıtası kaptanlarının, çalışma yapılacak sahalarda dikkatli seyir yapmaları hususunda gereğini rica ederiz. Saygılarımızla    Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Duyuru Metni (1 sayfa) D U Y U R U İstanbul Boğazı Küçüksu mevkiinde, İSKİ tarafından yaptırılmakta olan, Küçüksu Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Geri kalan çalışmalar; 01/09/2003 – 07/04/2004 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu çalışmalar aşağıda belirtildiği şekilde; 5 aşamada gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince kullanılacak olan Yüzer Vinç Dubasında; Sistem A-B gereği sarı renkli X tepelikli işaret ile kısıtlı görüş şartlarında ve gece süresince FIY (5) (Aydınlık Süresi 1 sn. Karanlık Süresi 4 sn.) çakarlı fener gösterilecektir. Diğer çalışma vasıtaları ise, çalışmaların özelliğine göre Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün (COLREG 72) gerektirdiği fener ve işaretler taşıyacaklardır. 1. Aşama Deşarj çalışmaları; Boğazın iki kıyısı arasında kurulan ırgatlar (vinçler) ve küçük romorkörler marifeti ile; 41º 04´50´´ N 41º 04´56´´ N 29º 03´56´´ E koordinatları 29º 03´19´´ E koordinatları arasında ve 01/09/2003  -  05/09/2003 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu çalışma süresince; İstanbul Boğazı belirlenecek gün ve süreler ile çift yönlü deniz trafiğine kapanacaktır. 2. Aşama Deşarj çalışmaları; Boğazın iki kıyısı arasında kurulan ırgatlar (vinçler) ve küçük romorkörler (stand by) marifeti ile; 41º 04´50´´ N 41º 04´53´´ N 29º 03´56´´ E koordinatları ile 29º 03´43´´ E koordinatları arasında ve 08/09/2003  -  21/10/2003 tarihleri arasında yapılacaktır. 3. Aşama Deşarj çalışmaları; Dalgıç dubası / dalgıç destek gemisi ve küçük romorkörler marifeti ile; 41º 04´52´´ N 41º 04´53´´ N 29º 03´47´´ E koordinatları ile 29º 03´43´´ E koordinatları arasında ve 22/10/2003  -  07/11/2003 tarihleri arasında yapılacaktır. 4. Aşama Deşarj çalışmaları Yüzer Vinç Dubası ve Klapeli Duba ile; 41º 04´50´´ N 41º 04´52´´ N 29º 03´56´´ E koordinatları ile 29º 03´47´´ E koordinatları arasında ve 08/11/2003  -  21/12/2003 tarihleri arasında yapılacaktır. 5. Aşama Deşarj çalışmaları; Yüzer vinç dubası ve klapeli duba ile; 41º 04´52´´ N 41º 04´53´´ N 29º 03´47´´ E koordinatları ile 29º 03´43´´ E koordinatları arasında ve 22/12/2003  -  07/04/2004 tarihleri arasında yapılacaktır. Cevat KALPAKOĞLU İSTANBUL LİMAN BAŞKANI V.