• Anasayfa
  • |
  • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ Hk.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ Hk.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki Tebliğ 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ’de; üretici örgütleri ile kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsadığı ve tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik; denizlerde, iç sularda ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiriciliğin hibe desteği kapsamında değerlendirileceği, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için ise su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımların hibe desteği kapsamında değerlendirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

0_0_1212.pdf