• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk Hizmetleri Emniyetine İlişkin Yönerge

Kılavuzluk Hizmetleri Emniyetine İlişkin Yönerge

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 02.05.2024 tarihli ve 1875539 sayılı yazıda; 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin  "Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, su yollarında ve içsularda faaliyet gösteren liman, iskele, dolfen, şamandıra ve benzeri kıyı yapılarına yanaşacak ve ayrılacak gemiler ile Türk Boğazlarını kullanacak gemilere verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetleri vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek" hükmünün amir olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bu doğrultuda, Ülkemiz deniz egemenlik ve yetki alanlarında bulunan gemilere verilen kılavuzluk hizmetleri esnasında kılavuz kaptanların ve diğer personelin can ve mal emniyetini artırmaya yönelik usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan ve 26.04.2024 tarihli ve 1871681 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Kılavuzluk Hizmetleri Emniyetine İlişkin Yönerge" nin yazıları ekinde yer almakta olduğu ve konu ile ilgili sektöre gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.

Bilgelerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

328_1114_1114_eimza.pdf