• Anasayfa
  • |
  • Karadeniz'de Seyir ve Balıkçılık Faaliyetleri Hakkında Duyuru

Karadeniz'de Seyir ve Balıkçılık Faaliyetleri Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 03.05.2024 tarihli ve 1877468 sayılı yazıda Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün (Acil Durum Koordinasyon ve Haberleşme Daire Başkanlığı) yazısına atıfla Karadeniz'e kıyıdaş bazı ülkeler tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen muhtelif Notalarda bazı Türk Bayraklı balık avlama cinsindeki gemilerin Karadeniz'in muhtelif bölgelerinde askeri operasyon sahalarında bulunduğu, bu  gemilerin yapılan uyarı çağrılarına da cevap vermediği, dolayısıyla bu gemilerin ve gemi personelinin güvenliğinden zaman zaman endişe duyulduğu ifade edilerek, bu bölgelerde bulunması muhtemel gemilerin uyarılmasının istenildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, balık avlama gemilerinin Karadeniz'deki muhtemel operasyon bölgelerinde seyir etmemeleri ve denizcilere yapılan ilanları takip etmeleri ile bu hususlarda azami dikkatli olunması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

332_112_1121_eimza.pdf