• Anasayfa
  • |
  • İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projelerinin Tanıtımı

İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Projelerinin Tanıtımı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 22.02.2021 tarih ve 871 sayılı Ekte sunulan yazıda; İzmir Ticaret Odası'nın, İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri hakkındaki yazısı ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

210_615_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_gelen_22022021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf