• Anasayfa
  • |
  • İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gönderilen 14.09.2023 tarihli yazıda;

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Birliklerine iletilen 05.09.2023 tarihli yazıya atfen; KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR) 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

633_2214_i_letme_de_erlendirme_raporu_idr_hk.pdf